В основата на доброто партньорство винаги стои взаимното разбиране и стремеж към предлагане на качествени български продукти за клиента.

В Пазарджик семейство Ралинови отглеждат сладка царевица вече 8 години. За да гарантират високото й качество за потребителя и да отговорят на всички европейски изисквания, те сертифицират продукцията си по международния стандарт Global G.A.P.

"Kaufland е първата верига, с която започнахме да работим още от самото начало. Тогава обработвахме 3 декара земя. Израснахме заедно с компанията и благодарение на доброто и коректно партньорство днес вече отглеждаме 1000 декара сладка царевица", споделя Борислав Ралинов, собственик на стопанството.

Семейство Ралинови работи основно с Kaufland, като по време на партньорството увеличава обема на продукцията си с около 400%. Днес в стопанството се произвеждат близо 3 милиона кочана сладка царевица на сезон.

Възможността да се развива спокойно и сигурно окуражава Борислав да предаде опита и любовта към земеделието и на своя син, който носи неговото име. Борислав младши учи право и планира да заеме основна роля в разрастването на семейния бизнес. Планират до две години да изградят собствена преработвателна фабрика, като по този начин ще затворят цикъла си на производство.

Kaufland България развива устойчива и дългогодишна политика в подкрепа на продуктите, произведени в България. Над 60% от производителите, с които компанията работи, са български. Търговската верига си партнира с родни производители и доставчици от 26 региона у нас, което е почти цяла България.

 

* Материалът е предоставен от Kaufland