България е единствената страна в Европейския съюз, в която смъртността от онкологични заболявания се увеличава, въпреки че разполагаме с нужната апаратура и лекарства. Основната причина за негативната тенденция е липсата на профилактика и скринингови програми, които водят до късното диагностициране на случаите и съответно до лоши прогнози. Това показва изследването на Европейската комисия за профили на държавите по отношение на рака, представено наскоро.

В България смъртността от ракови заболявания е нараснала от 229 на 242 случая на 100 хиляди души за периода от 2011 до 2019 г., като ракът на белия дроб е сред най-смъртоносните и най-разпространени онкологични заболявания у нас. Необходимостта от повече информация за заболяването, диагностиката и модерното лечение събраха на едно място едни от най-изтъкнатите специалисти в България. Ще ви разкажем какво дискутираха те и как съвременната медицина може да "надбяга" болестта и да обърне негативната тенденция у нас.

 

Заболяването

Всяка година в България се диагностицират над 4500 пациенти с рак на белия дроб, а между 2700 и 3200 умират. Статистиката сочи, че само до преди няколко десетилетия този вид карцином е бил средно по честота заболяване, докато днес се нарежда в началото на класациите. Защо се получава така? Факторите са много - химизацията на бита, нерационалният начин на живот, наднорменото тегло и разбира се, тютюнопушенето. Тенденцията в България е непрекъснато увеличение на случаите и една от причините е, че не спазваме регулациите за намаляване на рисковите фактори. Експертите смятат, че ако тютюнопушенето се ограничи до минимум, случаите на рак на белия дроб ще са спорадични.

Рисковите фактори

Тютюнопушенето заема 30-35% от рисковите фактори, но второто по значимост е работата или пребиваването във вредна среда. Описани са над 4800 вредни фактори, които могат да предизвикат рак на белия дроб, между които са талкова пудра, азбест, арсен, никел, хром, полициклични ароматни въглеводороди, радиоактивни вещества. Наситеността на дизеловите частици се увеличава, няма контрол над изгарянето на битови и промишлени отпадъци, а замърсяването на въздуха е сред основните рискови фактори, до които се нарежда и стресът, който може да понижи имунитета на човек.

В рисковите групи попадат хора на 50-годишна възраст, пушили по един пакет цигари дневно в продължение на 30 години или хора, които са пушили по два пакета цигари дневно през последните 15 години. За съжаление хората, пушили продължително, но спрели цигарите също са изложени на опасност.

Наследствеността

В повечето случаи ракът възниква като резултат на спонтанна мутация в определена клетка или тъкан. Съществува обаче и вероятността за наследственост на тази мутация. Това означава, че човек носи генетичната мутация още при раждането си, а в съчетание с другите рискови фактори, вероятността да се разболее от карцином е много по-голяма.

Около 5-10% от всички случаи на рак са наследствени, а рискът от рак на белия дроб при хора с фамилна анамнеза сред роднини от първа степен се увеличава с близо 50% в сравнение с тези, без такава. От 2 до 5 пъти е по-голяма вероятността фамилно обременени индивиди да развият белодробен карцином.

Важно е да се каже, че дори човек да има такива фамилни мутации, това не значи категорично, че той ще се разболее от рак. Все пак рискът е голям. Ето защо хората с фамилна обремененост могат да си направят генетични изследвания, за да знаят дали носят определената мутация.

Диагнозата

Ракът на белия дроб може да се диагностицира чрез компютърна томография. Понякога това става случайно, когато пациентът прави изследването по различен повод. Има случаи, при които болният вече проявява симптоми и е насочен от лекар. Някои от пациентите просто попадат в рисковата група и тогава болестта се открива при редовния годишен скрининг.

При компютърната томография апаратът се програмира така, че пациентът да получи до 90% по-малко облъчване по време на изследването, което протича бързо и безболезнено. Пациентът трябва да легне на масата на апарата, да задържи дъха си няколко секунди и да остане неподвижно.

Биомаркерите

Биомаркерите са различни видове молекули, които се отделят от живите клетки в човешкия организъм. Всичко, което се случва с раковата клетка е различно от това, което се случва с нормалната, ето защо вече се знае, че биомаркерите на раковите клетки са различни от биомаркерите на нормалните. Така, ако чрез генетичен анализ се установят определен тип биомаркери, специалистите могат да открият наличието на туморни клетки. Освен това биомаркерите показват спецификата на раковите клетки - тоест чрез тях се определя точният вид на тумора. Благодарение на тази информация онколозите могат да приложат индивидуално лечение за всеки пациент. Изследването на биомаркерите се правит в специфични лаборатории.

Лечението

Диагностициран в ранен стадий, ракът на белия дроб се лекува успешно при половината пациенти.

Прилагат се различни комбинации между имунотерапия и химиотерапия или различна последователност на методите спрямо клиничните изпитвания и установените правила. Разбира се, цялостният процес се съобразява с индивидуалните характеристики на болния и евентуалното различие на съпътстващи заболявания.

Стандартно се прилага оперативно лечение. При него новостите са свързани с мини-инвазивната хирургия, вкл. премахване на лимфните възли. При рака на белия дроб е много важно да се извърши добра лимфна дисекция и лимфните възли да се изчистят максимално добре. Роботизираната хирургия също съществува като вариант, но тя трябва да се извърши от изключително опитен специалист и не комерсиално. Този вид хирургия се препоръчва за малки труднодостъпни тумори с размер 2-3 до 4 см.

Другият метод е лъчетерапията и възможностите при нея са наистина големи. В някои случаи се използва вътре-лъчелечение, при което се поставя специален катетър и мястото се облъчва и методът се използва за локализирани тумори.

От медикаментозните терапии златен стандарт си остава химиотерапията. При лекарственото лечение новостите са три: таргетна (прицелна) терапия, която обхваща до 12% от пациентите, които са показани за нея, имунотерапията и персонализираната терапия.

Имунотерапията е нож с две остриета, защото имунитетът на пациентите се срива и те са изложени на други възпалителни атаки.

Персонализираната терапия е най-модерният подход. При нея на всеки пациент се търсят определени биомаркери, за да се осигури максимално ефективното лечение. Тази терапия е за определен човек, който има точно определен тумор. Лекарствата при този подход действат прицелно върху конкретните тумори. За тази цел трябва да се направи задължително индивидуално профилиране, генетично определяне на раковото образувание.

Специалистите вече са намерили т.нар. драйвърни мутации, чрез които прицелно с биологични медикаменти се лекуват пациентите. Цялостният процес се съобразява с индивидуалните характеристики на болния и евентуалното различие на съпътстващи заболявания.

BGR-NP-0223-80011


 

Материалът се публикува с подкрепата на Амджен България