Какво е постурология?

Постурологията е наука за стойката на човека. С термина "Стойка" (Posture) се означава стратегията, използвана от невромускулната и скелетната система, за да остане тялото в равновесие, като реагира на гравитацията по възможно най-икономичния начин. Стойката се определя от състоянието на мускулите и фасциите и подвижността на ставите, което зависи от локални фактори и подлежи на невро-хуморална регулация. Фасциите формират триизмерна, непрекъсната мрежа в човешкото тяло, която обвива вътрешните органи, главния и гръбначния мозък, мускулите на трупа и крайниците, кръвоносните съдове и периферните нерви. Така те играят роля в трофиката на тъканите, разпределението на мускулното натоварване и координацията на движенията, предаване на информация между частите на тялото и проприорецепцията. Всеки тип "нокса" (патологична, травматична, дегенеративна, еволюционна, емоционална, метаболитна) може да засегне всяка област в комплексен "интегриран" механизъм от първични, вторични причини, адаптации и ефекти.

Какво е фина постурална система?

Фината постурална система (ФПС) осигурява поддържането на стойката. Целта на ФПС е да поддържа равновесието по възможно най-икономичния начин. Фината постурална система се държи като "нелинейна" система, т.е. нейните крайни свойства надвишават сумата от най-простите компоненти, които я съставят.

снимка: Българската асоциация по постурология

От какво се оплаква лице, страдащо от разстройство на ФПС?

Има много клинични прояви: оклузални проблеми, патология на темпоро- мандибуларната става и дъвкателните мускули, ортодонтски деформации, болки в шията, гърба и кръста, проблеми с поддържане на равновесието, световъртеж, мускулна умора, затруднено поддържане на определени позиции, нарушение на зрението, мускулен дисбаланс и дисфункция, тригерни точки, промени в стъпалата и походката и др.

Защо постурологията е ключова за лекарите в 21 в.?

Постурологичният анализ дава информация за първичността на патологията, компенсаторните възможности на организма, прогнозата и от къде е най-добре да започнем лечението. Той е изключителен инструмент за диагностика и контрол по време и след приключване на лечението.

Как се диагностицират постуралните нарушения?

Има специално разработени за целта протоколи, които след първоначалната дигностика могат да бъдат допълнени със специфични за съответния специалист клинични и параклинични изследвания.

Към кого е насочена интегративната клинична постурология?

Тя е насочена към различни медицински специалисти: лекари по дентална медицина, ортопеди-травматолози, невролози, офталмолози, отоневролози, общопрактикуващи лекари, специалисти по ФРМ, рехабилитатори, кинезитерапевти и др. Интегративната клинична постурология свързва специалистите без да навлиза в добре дефинираните полета на лекаря - специалист, който отговаря за крайната диагноза и терапия.

Какво е постуролог ?

Експерт по интегративна постурология може да бъде всеки лекар, който познава постуралните вариации от биомеханичен, неврофизиологичен и сомато-емоционален произход, след завършено лицензирано обучение и успешно положен изпит.

Пoстурологията в България

Българската асоциация по постурология (БАП) е създадена в началото на 2018 г. и има за цел да развива и популяризира постурологията в България и на Балканите. Първите български лекари-постуролози получиха своите дипломи в края на 2018 г. от E.D.U.C.A.M, Рим, Италия и CENTRE CULTUREL EUROPEEN JEAN MONNE A.S.B.L., Брюксел, Белгия. В началото на април 2024г. В България ще стартира обучение по постурология с италиански и български преподаватели в Център за обучение по постурология и интегративна медицина в София, организиран от БАП.

За повече информация и записване в първия курс по постурология в България:

Българската асоциация по постурология: тел. 02/4701616

Съдържание на: Българската асоциация по постурология