Числото 7 всъщност е едно от най-интересните и почитаните от древността до днес. То има свещен статут, било е символ на съвършенство и духовна завършеност. А в наши дни Седмицата може да придобие и скъпоценна стойност - за всички участници в моментната лотарийна игра на Спорт Тото - "Скъпоценната седмица".

Какво ще откриете в нея?

  • 7 Огромен брой печалби от 5000 и 1000 лева
  • 7 Топ печалби от 500 000, 50 000, 20 000 лв.

Как да спечелите?

  • 7 Изберете някой от трите различни дизайна на талоните
  • 7 Изпробвайте някоя от 18-те възможности за печалба във всеки талон
  • 7 Търсете късмета си във вид на Седмица, която ще удвои печалбата ви на момента

Колко печалби има в новата игра?

  • 7 В талоните са заредени 1 395 806 отделни печалби, което прави шансовете за успешен резултат уникално големи.

Скъпоценната седмица за скъпоценни мигове!

 

* съдържание на Спорт Тото