Лидл България публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот". Картата показва разпределението на средствата, проектите и броя на достигнатите хора в отделните области и региони на страната. Данните сочат, че за пет години инициативата е подкрепила общо 119 проекта в 58 населени места. Впечатляващото е, че проектите са достигнали до над половин милион българи или общо 550 191 души. Общият фонд, с който са подкрепени гражданските идеи е 915 000 лева. Проектите са разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Резултатите от тематична област "Околна среда" показват, че гражданските организации усилено работят в посока изграждане на по-добри екологични навици и информираност за младежите. За периода 2017 - 2022 година, в тази област са подкрепени общо 23 проекта на стойност над 180 000 лева. Отличилите се граждански идеи са достигнали до повече от 150 000 души в цялата страна. Въздействието в картата е отчетено само за първата година от реализацията на проектите, но много от тях продължават да действат след приключване на срока за изпълнение, достигайки до все по-голям брой хора.

Снимка: Lidl

Един от одобрените проекти от последното издание на "Ти и Lidl за по-добър живот" е "Градът на чаплите" на Фондация "Надежда". Той има за цел да опази уникалната смесена чаплова колония в силно урбанизирана зона на град Кърджали, като информира и ангажира младежите от района в поредица от забавни образователни активности. Сред планираните дейности е конкурсна образователно-приложна инициатива "Пази дивите птици" за ученици от 12 до 19 години, в която ще се изработват триизмерни модели на защитените територии от пластмасови отпадъци. Сред другите дейности са почистване на отпадъци около местата за гнездене с доброволци - ученици, учители, родители и граждани, както и създаването на образователен филм "Градът на чаплите", с призив за опазване на природния феномен.

Сред добрите примери от 2022 година в област "Околна среда" е още проектът на Народно читалище "Пробуждане 2020" в село Смоличано, който цели създаването на по-приятна и достъпна среда за жителите и туристите. По проект "Парк Смоличано" се предвижда почистване, монтиране на пейки, масички, поставяне на соларно осветление и изграждане на екопътека, водеща до красивия Смоличански водопад. С дейностите по облагородяване на района, организаторите ще насърчат местните жители да ценят и пазят природата около тях, както и да привлекат туристи.

Снимка: Lidl

Мисията на "Ти и Lidl за по-добър живот" е да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот чрез подкрепата на смислени идеи на граждански организации. Всички проекти получават финансиране в размер до 10 000 лева, с които да допринесат за подобряване на обществената среда и решаването на социално значими проблеми сред местните общности. Партньори на инициативата са Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Българския Дарителски Форум.

Повече информация за инициативата вижте на: https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti-i-lidl-za-po-dob-r-zhivot


Материалът е предоставен от Лидл