В българското законодателство, и по-конкретно в закона за наследството, има доста подробности, които всеки човек трябва да познава. Може би вече сте чували, че всяко дете има така наречения запазен дял от имуществото на своите родители.

И както, може би, вече знаете, този дял е нещо, което никой не може да отнеме на наследника чрез завещание. Разбира се, не така стои въпросът с продажбата - тя е нещо, което наследодателя има пълното право да направи със своето имущество.

Наследство - все пак не всичко е запазени дялове

Извън запазените дялове, има голяма част от имуществото, с която родителите могат да се разпореждат както намерят за добре. И колкото по-голямо е имуществото, толкова по-сериозни размери добива дялът, с който те могат да разполагат свободно.

Възможно ли е да оставите различно наследство на своите деца

Замисляли ли сте се каква част от родителите обмислят да оставят неравно наследство на децата си?

Проучвания проведени в различни страни по света показват, че онези родители, които искат да оставят на едното си дете повече имоти, отколкото на другото (или другите) са около ⅓ или един на всеки трима.

Ето защо, ако сте от хората, които обмислят да оставя така да се каже неравно наследство, бъдете сигурни, че не сте сами в това свое желание и намерение.

Как да постъпите ако имате такива планове

Оставянето на неравно наследство за вашите деца, както вече видяхте, е доста по-често срещано, отколкото човек може да си помисли първоначално, но това не прави задачата лесна.

Първото и най-важно нещо, ако имате подобни планове, е да се обърнете към адвокат в областта на гражданското право (законът за наследството е част от гражданското право) и да направите една задълбочена консултация с всичко, което ви вълнува по въпроса (вижте на TML-Consult.bg).

Второто нещо, на което трябва да наблегнете е провеждането на честен и откровен разговор с вашите деца. Обяснете им, че смятате да разделите наследството си неравномерно в полза на един от наследниците и задължително се аргументирайте защо го правите.

Това може да е, защото едно от децата е в по-трудно финансово положение, докато другото (или другите имат имоти и добре платена работа). Може да е и защото някое от децата ще се грижи за вас, когато сте възрастни.

Независимо от причината отделете време и обяснете мотивите си. Бъдете оптимисти, че дори и на момента да не ви разберат, ще помислят по въпроса и ще се поставят на вашето място.


Рекламен материал.