Годината е 1967, а г-н Магуайър (Уолтър Брук) няма и бегла представа колко е прав, когато споделя целия си бизнес опит с младия Бенджамин Брадок (Дъстин Хофман) в едноименния филм "Абсолвентът": "Искам да ти кажа една дума. Само една дума", настояваше г-н Магуайър. "Слушаш ли ме? Пластмаси. Има голямо бъдеще в пластмасите. Помисли само. Ще помислиш ли за това?".

Според данните от програмата на ООН за околната среда, от 50-те години до наши дни сме произвели над 8,3 милиарда тона пластмаса. Сама по-себе си, тази стойност е внушителна. Това, което мнозина не осъзнават е, че в 99% от случаите, добре познатия материал се произвежда от химикали, получени от изкопаеми горива - нефт, газ и въглища. Поради тази причина, се връщаме на въпроса:

Какво има в пластмасата?

Съставките на тази голяма група предмети от ежедневието са полимерите, които се изграждат в големи съдове с катализатори. Към основната пластмаса се добавят редица химикали и фталати, които увеличат гъвкавостта, прозрачността и дълготрайността, като добре познатия Бисфенол А.

В любопитния доклад "Горивни пластмаси" на Центъра за международно екологично право (CIEL), се подчертава, че изкопаемите горива и пластмасата не само се произвеждат от едни и същи материали, но и от едни и същи компании.

Какво ще се случи, ако тенденциите се запазят?

Световните прогнози сочат, че ако настоящите тенденции в потреблението на пластмасови продукти не се изменят, след 30 години ще сме свидетели на ситуация, в която 20% от глобалното потребление на суров петрол и 15% от глобалните въглеродни емисии ще бъдат свързани с производството на най-замърсяващите изделия като торбички, чашки, бутилки, тарелки и други.

Европейска агенция за околна среда за инвентаризацията на парниковите газове посочва, че годишните емисии, свързани с производството на полимерни продукти в ЕС, възлизат на около 13,4 млн. тона CO2, или около 20 % от емисиите на химическата промишленост в ЕС. Ниското пазарно търсене на рециклирани също усложнява усилията на много от европейските общини за устойчиво управление на практиките им във връзка с отпадъците, като за значителни количества от тях, изработени от пластмаса се използват по-малко желателни варианти за изхвърляне на боклука.

Как да противодействаме?

Един от най-лесните начини да намалите потреблението на пластмаса в ежедневието си е да прибягвате до многократни торбички за пазаруване. Те са лесни за използване, освобождават място в дома ви и пестят ресурси. А най-хубавата новина е, че на пазара вече се появиха всевъзможни предложения, които са издръжливи, удобни, компактни и най-хубавото - напълно разградими.

Една от най-големите вериги в страната - BILLA България, също прави стъпки в тази посока. Най-новата торба за пазаруване на BILLA e направена от 80% рециклиран материал и е 100% рециклируема, което води до значителни ползи както за околната среда, така и за обществото. Тя отговаря на изискванията за здраве и безопасност и съответства на всички европейски директиви като Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), Plastic Bags Directive и Single Use Plastics (SUP) Directive., обобщени в оценка на екологичното въздействие.

Актуално проучване на консултантската компания за устойчиво управление denkstatt проследи въздействието на най-ново предложение на веригата върху околната среда, направи сравнение на екологичния ефект на новата торба спрямо старата и отчете спестените разходи за обществото на годишна база. Резултатите показват, че при продадени еднакви бройки от двете торби, изборът на новата BILLA торба ще доведе до по-малко близо 400 тона емисии на CO2 и 0,4 тона емисии фини прахови частици, което ще спести на обществото над 100 000 лева разходи годишно, в резултат от ограничените вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Според denkstatt, в сравнение със старата торба BILLA, новата оказва с 40% по-слабо въздействие върху околната среда, като ползите растат до 54% ако потребителите я рециклират след еднократна употреба. С всяка следваща повторна употреба, екологичните ползи от новата торба BILLA се увеличават допълнително.

BILLA България вярва, че заедно можем да докажем, че бъдеще, в което потреблението на пластмаса е сведено до минимум, е възможно. Ние също! Нека до докажем заедно!


Материалът е предоставен от Била България.