Изпълняваме изискванията на Закона за енергетика и монтираме дистанционни уреди по радиаторите и водомер за топла вода с дистанционен отчет.

Когато всички уреди за топлинно счетоводство в етажната собственост са дистанционни, то няма пречки за преминаване към месечни сметки за парно и топла вода, без изравнителна през лятото. Иска се само решение на етажната собственост и всички имоти в сградата да са подменили уредите си. Още повече, чрез дистанционния отчет спира и досадното осигуряване на достъп на отчетник до дома, както и корекциите на сметки.

До момента в България са монтирани над 680 хиляди водомери, топломери и разпределите с дистанционно отчитане с марката techem. От тях 570 хиляди са разпределителите по радиаторите, които се отчитат от дистанция и 90 хиляди са дистанционни водомери за топла вода. До голяма степен клиентите на Техем у нас са подготвени за новите изисквания, тъй като още от 2009 г. водещата фирма за топлинно счетоводство предлага и монтира дистанционни топломери, водомери и разпределители.

"Приоритет остава подмяната на водомерите за топла вода, за да бъдат изпълнени изискванията в законодателството. Това може да се случва поетапно при изтичане на 10-годишния срок за изправна работа на уреда, но не по-късно от 01.01.2027 г.", коментира още Милена Стоянова. В изпълнение на изискванията, клиентите следва да консултират избора си на дистанционни уреди и водомери за топла вода с топлинния счетоводител, който обслужва сградата. Това ще ги предпази от риска да инвестират в нов водомер, закупен от доставчик, който не предлага последващ дистанционен отчет на този уред.

Цената на водомер за топла вода с дистанционен отчет на Техем е 130 лв. с включен ДДС. Дистанционните водомери за топла вода и топлинните разпределители правят безпроблемно преминаването към месечни сметки за топлофицираните жилища, без изравнителна в края на отчетния период.

До възможно най-голяма степен услугите, които клиентите на топлинното счетоводство използват вече са дигитализирани. Чрез новия клиентски портал на Техем, клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство у нас, могат да получават всякаква информация дигитално. Без усилия, без посещения в офис или обаждания, всеки потребител може да провери сметката си, графика кога ще бъде отчетен, да заяви монтаж на дистанционен водомер и/или разпределител, както и да поиска допълнителен отчет на уредите в имота си или корекция на сметката. Ако имате нужда от справка или е необходимо да подадете сигнал, също можете да го направите през портала, който дава възможност да проследите статуса на документа и да получите бърз отговор.

Дистанционни водомери за топла вода и топлинни разпределители, клиентски портал с редица функционалности и дигиталната инфраструктура на Техем, монтирана в сградите, които обслужва топлинния счетоводител, правят услугата по-удобна и дигитална. Вече дори не се налага физическо посещение на отчетник в сградата, както и достъп до уредите. В над 5000 сгради в София, Пловдив, Плевен, Русе и Козлодуй са монтирани дигитални четци на Техем, които "събират" данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите и по криптирана връзка ги изпращат в изчислителния център на топлинния счетоводител. В последствие, данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и вода. При грешка в уреда, четецът сигнализира директно в офиса на Техем и така се гарантира постоянната изправна работа на уредите.

Съдържание на: Техем