Компанията Kärcher, световен лидер в областта на почистването, разработи опаковки в посока на ESG политиката, които не само защитават продуктите им, но и намаляват негативното им въздействие върху околната среда. Иновативният материал е грахово нишесте, който е краен отпадъчен продукт. R&D отделът на Kärcher успя да разработи опаковки, базирани на този компонент, които са 100% био разградими и разтворими във вода.Новите опаковки на Kärcher са висококачествени и не просто предпазват продуктите по време на транспортиране, но и осигуряват оптимални условия за съхранение и представяне пред клиентите. Подходът на компанията към опаковките е насочен към иновации, които подобряват устойчивостта, намаляват въздействието върху околната среда и оптимизират процесите на транспортиране.

Цели и инициативи за устойчивост

С цел непрекъснато подобряване на опаковките, Kärcher си поставя амбициозни цели и предприема конкретни инициативи, включващи:

  • Наблюдение и оценка на опаковките: Редовно преглеждане и оценка на ефективността, устойчивостта и възможностите за подобрения на опаковките. Този процес включва изследване на материалите, производствения процес, транспортирането и крайното използване на опаковката: "Преди дори да произведем физически прототип на продукт за разработване на нови продукти, ние създаваме реалистична симулация на целия транспортен процес", споделя Йоханес Вьолхаф, инженер по опаковане в Kärcher.
  • Намаляване на опаковъчните материали: Минимизиране използването на материали за опаковка и оптимизиране на размерите и формата на опаковките, за да се намали излишното пространство и да се осигури по-ефективно използване на материалите.
  • Подобряване на рециклируемостта: Разработване на опаковки, които са лесно рециклируеми след края на техния цикъл на живот. Това включва използване на материали, които са лесни за разделяне и обработка във вече съществуващите системи за рециклиране.
  • Преустановяване на използването на полистирен: Целта е да се прекрати използването на полистирен във всички продукти за дома и градината. Компанията търси алтернативни материали, които да предоставят същото ниво на защита, но с по-малко вредно въздействие върху околната среда. 
  • Използване на рециклирано съдържание: Включване на поне 50% рециклиран материал или устойчиви алтернативи в опаковките, което помага за намаляване на използването на нови суровини и общото въздействие върху околната среда.
  • Преустановяване на използването на балонна опаковка: Компанията се стреми към преустановяване на използването на балонна опаковка за доставка на резервни части или ремонтирани устройства. Това е част от ангажимента им за намаляване на излишното използване на материали и опаковки.

Разработване на нови устойчиви решения за опаковане: Kärcher активно работи в партньорство с университети и иновативни стартъп компании, за да разработи и внедри нови и устойчиви решения за опаковане. Това включва изследване на нови материали, технологии и дизайнерски решения.

Проекти и постижения

Компанията реализира проекти и постижения в областта на устойчивото опаковане, включително: Преустановяване на използването на полистирол: През 2022 г. Kärcher прекрати използването на полистиренови инкрустации в новите разработки на продуктите си за дома и градината, насочвайки се към алтернативни материали като картон, целулоза и грахово нишесте. Използване на грахово нишесте за опаковане: През 2023 г. компанията започна да използва грахово нишесте за опаковане на определени парочистачки в ЕС, което намали използването на полистирен с 3,2 тона годишно.

Бъдещи Планове и Стратегии

Kärcher се ангажира да остане отворена към нови идеи и разработки в областта на устойчивите опаковки. Компанията си сътрудничи със стартъпа Proservation за разработване на устойчиви алтернативи на полистирола, като използват люспите на зърнени култури като основа. Този материал е биоразградим и използва отпадъчен продукт от хранително-вкусовата промишленост. Проекти като този са насочени към постигане на целите за устойчивост на опаковките до 2025 г. и въвеждане на нови, иновативни решения, които допринасят за ESG бизнес модела на Kärcher. Повече за темата и начините ѝ на изпълнение можете да прочетете на www.karcher.bg

Съдържание на: Kärcher