Имаме честта да Ви представим новоизлязлата монография на д-р Илия Карагьозов д.м. - Началник на Отделение по оперативна гинекология и тазова хирургия в МБАЛ ВИТА и Началник на Центъра по дисплазия към МБАЛ ВИТА.

Темата на изследването е "Съвременното лечение на доброкачествените и предраковите изменения на шийката на матката, влагалището и вулвата" и е под редакцията на Член кореспондент проф. д-р Григор Горчев д.м.н., а рецензенти са проф. Д-р Славчо Томов д.м.н. и доц. д-р Надежда Хинкова д.м.

"Авторът на това иновативно в областта си изследване разглежда професионално и задълбочено не само терапевтичните аспекти на предраковите заболявания на вулвата, влагалището и маточната шийка. Със завидна вещина той представя историята на българската колпоскопска школа, някои важни страни от съвременното обучение по колпоскопия, както и актуални диагностични алгоритми" - четем в презентацията на редактора проф. Горчев.

Монографичният труд е изключително подходящ за всички практикуващи гинеколози в страната, защото синтезира сериозните теоретични познания на д-р Карагьозов с неговите огромни практически умения. Изданието фактически е учебник за всички, които специализират или се интересуват от оперативна гинекология и тазова хирургия и е практически наръчник за курсистите в традиционно провеждащите се в МБАЛ ВИТА Курсове по колпоскопия за гинеколози.

 

*рекламна публикация