На 31 август, от 18 часа в зала 325 на Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" институт GATE ще представи магистърската програма "Технологии за големи данни", в която от новата академична година ще се обучават първите студенти.

Присъстващите на специално организирания инфо ден ще могат лично да се срещнат и запознаят с изследователите от GATE, които ще бъдат техни преподаватели, както и с гост-лекторите от световни университети в Италия, Холандия, Швеция.

снимка: Институт GATE

Представители на международни компании ще разкрият възможностите за професионална реализация и перспективите за кариерно развитие пред завършилите програмата. На събитието ще бъде представена и информация за стипендиите, за които може да се кандидатства, две от които осигурени от DeepMind - британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект.

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, специалисти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните.

В рамките на три семестъра те ще се обучават в иновативни лаборатории и ще работят по практически казуси и проекти. Така ще придобият професионална компетентност и умения за управление на данни, тяхната обработка и разработване на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза и неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните бележи двуцифрен ръст всяка година.

Крайният срок за кандидатстване за магистърската програма "Технологии за големи данни" е до 12 септември

Още за програмата:

* материалът е предоставен от Институт GATE