С напредването на генетика през последните години лечението на онкологичните заболявания става все по-прецизно. Първата стъпка към успешното лечение на рака е да се определи какъв точно е туморът. Хистопаталогичният анализ може да даде информация относно прогнозата за развитие на заболяването, степента на злокачественост, точния тип образувание и неговия произход. Всяко туморно образувание има своите характеристики и отделните състояния изискват различен тип и стратегия на лечение.

Водещата компания за генетични тестове у нас "НМ Дженомикс" предлага серия иновативни изследвания, които помагат на лекари и пациенти в битката с коварните онкологични заболявания. Сред тях се открояват Хистопатология - второ мнение, Майнтрак, OncoSelect и OncoDeep.

Какво представляват хистопатологичните изследвания?

Хистопатологичните изследвания в онкологията включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Патологичните анализи играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и помагат да се изберат възможности за лечение.

Поради спецификата на анализите, хистопатологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърде честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози. Много често е необходимо да се потърси второ мнение от друг специалист, за да се потвърди диагнозата и планът за терапия.

Докато първият етап на хистопатологичния анализ е свързан най-вече с определяне на това дали туморът е злокачествен и от какъв тип е, вторият етап от хистопатологията, наречен имунохистохимия, има за цел определяне на характеристиките му. Целта винаги е една и съща - правилен избор на терапия и определяне на лечение - химиотерапия, лъчетерапия и др. Третият етап (ин ситу хибридизация) се прилага само на пациенти, при които липсва категоричен резултат от първите два етапа.

Какво отличава Хистопатология - второ мнение от НМ Дженомикс?

Компанията предоставя възможността за извършване на хистопатологичен анализ в Института по клинична патология, Байройт. Екипът на проф. д-р Майкъл Виет извършва широк набор от хистопатологични анализи. За последната година лабораторията има 160 000 пациента и са анализирани над 500 000 туморни блокчета.

С иновативния тест Майнтрак, който е кръвно изследване, се извършва периодично проследяване на ефективността на най-често прилаганите/конвенционални химиотерапевтични медикаменти. Методът дава възможност за оптимизиране и адаптиране на химиотерапията, с цел постигане на максимална ефективност на лечението. Чрез периодичното прилагане на теста се проследява рискът от прогресия, метастазиране и рецидивиране при пациенти в ремисия. Изследването е базирано на детекция и преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки.

Защо е важно да се следят свободно циркулиращите туморни клетки?

Злокачествените тумори имат свойството да отделят ракови клетки в кръвообращението, като по този начин се разсейват в отдалечени тъкани и органи, и образуват така наречените далечни метастази. Дори след успешно оперативно отстраняване на тумора, в организма остават ракови клетки, способни да доведат до разсейки и/или рецидив.

Снимка: Genomix

Проследяването с теста Майнтрак позволява да се оцени дали дадена противоракова терапия води до намаляване на свободно циркулиращите туморни клетки или не, и съответно да се направи навременна оценка на нейната ефективност. Увеличението в броя на свободно циркулиращите туморни е ранен сигнал за възможен бъдещ рецидив.

Майнтрак позволява да се направи изследване за химиочувствителност. Като при този тест изолирани от пациента туморни клетки се третират с различни медикаменти, с цел избор на най-ефективната химиотерапия.

С образна диагностика могат да се регистрират тумори по-големи от 1 см. Докато тумор, който е само 1 мм, може да отделя до 100 000 ракови клетки на ден в кръвта. С помощта на теста Майнтрак може да се отчетат промени в броя на туморните клетки от 50 000 нагоре в целия кръвен поток и затова е много полезен като дългосрочно проследяващ тест.

Технологията на теста Майнтрак е разработена в "Dr. Pachmann Laboratory" - Байройт, Германия. Методът се прилага в клиничната практика повече от 10 години в цяла Европа. Изследването MAINT®AC е приложимо за пациенти с всички типове солидни тумори от епителен произход.

Снимка: Genomix

MAINT®AC с химиочувствителност

Чрез Майнтрак с химиочуствителност може да се оцени индивидуалният отговор на пациента към лечението, още преди то да е започнало. Оценка на ефикасността на конкретен химиотерапевтик се извършва по следната технология - туморните клетки се култивират и се подлагат на въздействие на съответния медикамент в различни концентрации и времеви диапазон. Извършва се анализ на отмирането на раковите клетки в проценти. Всеки резултат над 80% се смята за добър, а терапията - за ефективна. Медикаментите може да се тестват поотделно или ако са предписани в "коктейл".

Отново само с кръвна проба се прави и неинвазивното изследване Onco SELECT. То анализира циркулираща туморна ДНК в кръвта. Приложимо е за пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, карцином на дебелото черво или на гърдата (ER + или HER2 +). Позволява идентифициране на терапевтични решения за пациенти, които не са в състояние да се подложат на биопсия, дава възможност за проследяване на прогресията на рака и установяване на резистентност към лечението.

Допълнителни изследвания на компания OncoDNA целят да предоставят точна и подробна информация за тумора на молекулярно и генетично ниво. Въз основа на нея може да се избере най-ефективната и най-щадяща терапия, да се подобри прогнозата за пациента и качеството му на живот. OncoDNA предлага четири типа онкологични анализи, сертифицирани по стандартите ISO15189 и CE-IVD.

Тестът OncoDEEP® се извършва като се изследва проба от туморна тъкан. Той анализира над 300 гена и участъци, в комбинация с имунохистохимични и други подходи за изследване. На база резултатите може да се направи заключение за отговора на пациента спрямо стандартни химиотерапии, таргетни и имунотерапии.

Какво дават резултатите от OncoDNA?

  • Възможност на онколога да направи информиран избор при назначаване на терапия, базирана на уникалните характеристики на конкретния тумор
  • Ориентация кои терапии ще са ефективни за конкретния пациент и спрямо кои се очаква лош отговор или силни нежелани странични ефекти
  • Въз основа на резултатите могат да бъдат идентифицирани терапии, които до този момент не са били предвиждани
  • Предложения за клинични проучвания, в които може да бъде включен пациентът, според резултатите му.

Onco DEEP е приложим при всички видове солидни тумори в 3-ти или 4-ти стадий, а също и при детски глиобластоми.

Разберете повече за предлаганите от НМ Дженомикс изследвания в сферата на онкологията ТУК.


Материалът е предоставен от НМ Дженомикс.