В борбата с новата зараза, здравните институции в света изведоха на преден план т.нар PCR тест като най-сигурен начин за доказване за заразяване с Covid-19. В чужбина, както и в България, този тест се прави при вече налични съмнения или потвърдено наличие на антигени следствие направен бърз или антигенен тест.

Как се прави PCR тест?

Много от нас са запознати с това, че има такова нещо като PCR тест, и че, за да се направи е необходимо да се вземе проба от горната част на гърлото. Това е така понеже точно там тялото започва своята съпротива срещу всякакъв вид респираторни инфекции, за това и там може да се намери най-голяма концентрация на заразата в първоначалните етапи.

Самият тест е строго специфичен и изисква лабораторни условия и специализирана апаратура, за да се извърши, за това и се ползва само при силно съмнение от заболяване. С увеличаването на случаите, достъп до такъв тест става все по-труден, но за разлика от държавните болници, частни учредения като Ena1111.bg предоставят лесен достъп и провеждане на подобен тест.

Процес по изследване с PCR тест

Самото изследване търси за точно специфичен тип РНК, който може да се атрибутира само и единствено на SARS-Cov-2 (генетическото наименование на вируса причиняващ Covid). Това е точно специфичен процес, специално създаден за намирането на това конкретно РНК и не може да бъде тестван за друг вид вируси, което значи, че няма вероятност за грешно показание.

Процесът на изследване представлява поредица от ензимни стимуланти, които отделят протеините и други частици, къде може да се намери това конкретно РНК. За да се направи отчетлив тест, РНК-то се копира многократно, така че да се получат трилиони копия на този конкретен сегмент от РНК-то съдържащ генетичната информация на заразата.

Как се разбира, че има налична зараза?

Дори и копиран повече от трилион пъти, този вирус остава невидим с просто око и се изисква специализирана апаратура, която да предизвика "светене" в пробата. При наличие на луминесценция се счита, че в пробата има налично РНК на вируса, колкото по-наситено свети, толкова повече частици генетичен материал има в пробата.

При липса на светене, което се забелязва от специализирана апаратура, теста е негативен, като да се разбере кое от двете е отнема до 2 часа след взимане на пробата. Повече и повече хора се намират в ситуация на съмнение, особено с идването на зимата, всяка кашлица става повод за съмнение - вместо да се чудите, постъпете правилно и се възползвайте от услугите на частна бърза помощ Ena1111.bg още днес.


Рекламен материал.