МБАЛ Вита продължава своята успешна Профилактична здравна програма, която е част от дейностите по промоция на здравето и профилактика на значимите за обществото заболявания.

Според д-р Савчев - Управител на ВИТА: "Превантивните дейности представляват модерен европейски начин за преоценка и усъвършенстване процесите на опазване и повишаване здравето на населението. По време на пандемията всички ние разбрахме на практика необходимостта от обществено осъзнаване на социално-икономическите и здравни ефекти от превантивните мероприятия, насочени към навременно откриване и своевременното лечение на здравните проблеми.

В синхрон с развиващото се медицинско познание, Европейската политика за здраве през XXI век е базирана на здравната промоция и разглежданата в органична свързаност с нея профилактика на болестите.

Въпреки поетите ангажименти на България на международно и европейско ниво, в страната ни отсъства активна държавна политика в областта на профилактиката и здравната промоция, а въпросните дейности се провеждат в условията на ограничени финансови ресурси.

Затова МБАЛ и ДКЦ ВИТА разработиха стройна Профилактична здравна програма с поглед към навременното лечение и профилактика на заболяванията."

Профилактичната здравна програма на ВИТА включва ежесемесечни безплатни прегледи, по време на които достъп до нашите висококвалифицирани специалисти има всеки пациент, независимо от своята платежоспособност и социален статус. Това е възможност всеки гражданин безплатно да се докосне до услугите на частното здравеопазване по здравен проблем, с който се бори.

Ето списък на безплатните прегледи, които ще бъдат реализирани до края на 2020 година:

  • Август - Безплатни прегледи на пациенти с оплаквания, свързани с жлъчно-каменната болест;
  • Септември - Безплатни прегледи на деца с гръбначни изкривявания;
  • Октомври - Безплатни прегледи при офталмолозите на ВИТА;
  • Ноември - Безплатни прегледи за проблеми, свързани с простатата;
  • Декември - Безплатни прегледи при ендокринолозите на хора с болестно затлъстяване.

В Профилактичната програма на ДКЦ и МБАЛ ВИТА освен безплатните прегледи, се включени и Групи за взаимопомощ и консултации по разнообразни здравни проблеми, семинари, лекции и периодични срещи по обществено-значими здравни проблени.

Лекарите от ВИТА, които работят в повече от 35 медицински специалности , се включват активно в събития и мероприятия, организирани от нашите партньорски организации в областта на фармацевтичната и здравна индустрия.

Идеята на ръководството на Болницата е чрез тази програма достъп до частното здравеопазване да получават все повече български граждани, както и да бъде издигнато максимално нашето здравеопазване до нивото на европейските стандарти.

 

* материалът е предоставен от МБАЛ Вита