Електронна система за контрол върху превозите на отпадъци и за получаване на информация в реално време за всеки отделен превоз, преминаващ през границата на България, да бъде разработена. Това предвиждат предложения, които министърът на околната среда и водите Емил Димитров представи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, предава БТА.

"Предложенията предвиждат още да се извършва на 100 процента физически контрол при превози на отпадъци с кодове 191204 - пластмаса и каучук; 191210 - РДФ; модифицирани горива и 191212 - смесени отпадъци", отбеляза Димитров. Той поясни, че анализът на риска и мнението на всички, ангажирани в тази посока е, че при този вид отпадъци се случват най-големите злоупотреби.

"Ако установим, че се играе с кодовете със заповед на министъра на околната среда и водите, може да се разшири обхватът на проверките и да се въведат допълнителни ограничения", поясни Димитров.

"Контролно пропускателните пунктове, през които ще се насочва вносът на отпадъци от тези три вида в страната са "Калотина" със Сърбия, "Гюешево" със Северна Македония, "Кулата" и "Капитан Петко войвода" с Гърция, пристанищата на Варна и Бургас, а по северната граница КПП-та в Русе и Видин, жп линията на Кардам и две фериботни връзки", каза още министърът.

Предложенията предвиждат още създаване на механизъм за координация и взаимодействие на контролните органи по отношение превоза на отпадъци, както и утвърждаване на инструкции за взаимодействие между Агенция "Митници", МОСВ и МВР за повишаване ефективността на контрола върху трансграничния превоз на отпадъци.

Друго предложение предвижда въвеждане на банкови гаранции за извършвани дейности на всички видове отпадъци, включително за търговци и брокери на отпадъци.

Тепърва предстои тези предложения да бъдат подготвени от МОСВ и внесени в парламента.

Министърът каза пред депутатите, че на този етап остават четири завода, които работят с отпадъци - три циментови фабрики, които преработват, и един ТЕЦ в Сливен. Ще бъде пристъпено към поетапно закриване на всички площадки, където има установени неправомерни действия или прекратяване на дейностите.

"МОСВ ще изпраща ежедневно информация за водните обеми в язовирите към министерствата на вътрешните работи, на енергетиката, на земеделието, храните и горите и на регионалното развитие и благоустройството. Такава информация вече е разпоредено да ми се предоставя ежедневно", каза Димитров, обяснявайки, че досега министърът е получавал данните за състоянието на язовирите веднъж месечно.

Пред депутатите министърът коментира, че на много места водните оператори злоупотребяват за сметка на министерството, източвайки язовирите без да ползват другите си възможности за добив на вода. "На язовирите за битови цели трябва да има сертифицирани разходомери, за да се знае какво се подава от язовирите", каза още министърът.