Инвестиционни предложения за инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците ще преминават през задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда, внесени от ГЕРБ.

Задължителен ОВОС ще се извършва и на инвестиционни предложения за инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.

Измененията предвиждат по-строги изисквания към всички дейности по изгаряне на опасни и неопасни отпадъци, включително и по отношение на експерименталните инсталации.

Целта е засилване на превантивния контрол, включително да се внесе успокоение в обществото, след изнесените случаи на опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталации при непозволен режим.

"С настоящите промени на закона затегнахме още повече изискванията за горенето на отпадъци. До момента законодателството разрешаваше до 100 тона и при експерименталното горене да нямаме задължителна оценка на въздействието. С настоящите промени задължихме абсолютно всяко горене на отпадък - опасен или неопасен, независимо от количеството, да подлежи изцяло на задължителна оценка", коментира депутатът Васил Цветков от ресорната парламентарна комисия.

През изминалите две години това се е случвало само с едно съгласователно писмо, което обаче не гарантира в достатъчна степен всички възможни рискове и добра защита на околната среда, категорични са вносителите.

Според Цветков настоящите променени ще помогнат за засилване на превантивния контрол и ще внесат успокоение сред обществото, което е силно притеснено от последните изнесени случаи, свързани с опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

В петък от ВАП информираха, че проверката в страната е установила 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания.