На свое извънредно заседание Комисията за финансов надзор (КФН) определи Владимир Савов - член на КФН за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател.

Решението на КФН е във връзка с решение на Народното събрание от днес за предсрочно прекратяване на мандата на Ралица Агайн-Гури - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

Парламентът прие оставката на зам.-председателят на Комисията за финансов надзор /КФН/ Ралица Агайн с 138 гласа "за", "против" 3-ма и 3-ма "въздържали се".

Оставката на Агайн бе поискана преди ден от министъра на финансите Владислав Горанов след кризата със застрахователно дружество "Олимпик".

"Това е моят емоционален и морален ангажимент към хората. Макар че държа да подчертая, че всички правомощия, с които КФН разполага, са приложени в случая и няма никакъв пропуск във възможностите, при които комисията може да повлияе на ситуацията", коментира Агайн.