Необходими са повече самостоятелни ясли, заяви Ваня Григорова на среща със специалисти, работещи в детски ясли. Тя разговаря с тях заедно с Миролюба Станоева и Иван Кирилов.

Тя обърна вниманието и върху друг важен аспект, свързан с детските заведения.

"Продължаваме борбата в детските ясли да работят медицински сестри, а не да бъдат подменени от други образователни специалисти," тъй като най-малките деца имат нужда не толкова от педагогическа, а от адекватна медицинска грижа.

Ще работя за това за всяко едно от децата на София да има адекватна грижа, каза Ваня Григорова и допълни, че място в детските ясли и градини трябва да има за всяко едно дете. 

Миролюба Станоева, директор на самостоятелна детска ясла, се обяви против идеята детски ясли и детски градини да бъдат разполагани в приземни етажи на частни кооперации и други неподходящи пригодени помещения. "Те не разполагат с двор и с нормални условия за отглеждане на деца. Частният бизнес иска да овладее тази ниша и да създадат своите корупционни схеми", за да получават гарантирани средства от разположените там детски заведения, коментира тя. "Затова ние, хората, които носим децата в сърцата си, сме хората, които можем да се противопоставим на такива решения и аз вярвам, че Ваня Григорова ще даде на гражданите експертно управление, допитвайки се до нас", заяви Миролюба Станоева в качеството си на директор на ясла, синдикалист и специалист с дългогодишен опит.

"Зад клишетата като "ремонт на ремонта", "концесионнни договори" стои източването на общинския бюджет, заяви Ваня Григорова - Тези грешно похарчени пари могат да отидат за увеличение на заплати и за подобряване на материалната база в читалища, училища, детски ясли, детски градини и къде ли не другаде. Имаме сериозна нужда от дофинансиране на ключови публични дейности". Григорова заключи, че "столичният бюджет трябва да работи в интерес на гражданите, а гласът на нечутите да бъде чут."

На срещата бе повдигнат и въпросът, че в момента в София няма необходимите домове за деца с увреждания, за възрастни хора и дневни центрове за деца от аутистичния спектър, където те да получават адекватна грижа от медицински специалисти.

Ваня Григорова припомни, че като синдикалист е била част от Националния съвет за хората с увреждания и един от острите проблеми е липсата на достъпна среда в София.

Тя посочи изключително порочната практика инвеститори да предпочетат да платят глоба, вместо да изпълнят задължителното условие при строежа на публични и обществени сгради да изградят рампа и достъпна среда за граждани с увреждания. "Няма достъпна среда и хората с увреждания на практика са заложници в домовете си", подчерта Ваня Григорова и се обяви за мерки срещу тези практики.

По-рано Григорова, Иван Таков и Иван Пешев се срещнаха с представители на Българската предприемаческа асоциация BESCO - неправителствена организация, която свързва стартъпи, инвеститори, правителство, институции и други заинтересовани страни, свързани с иновациите.

Те посетиха и разгледаха работно пространство - хъб за споделени иновации и споделени лаборатории.

Ваня Григорова обсъди с представителите на организацията възможности за бъдещо сътрудничество в рамките на общинските дейности и осъществяване на подкрепа за учениците и училищата, които не разполагат със съвременни STEM центрове.

В последвалите разговори Ваня Григорова и Иван Таков представиха приоритетите си за управление на столицата и отговориха на поставените въпроси.