Главният прокурор Сотир Цацаров, чийто мандат изтича през януари, внесе в парламента концепцията си за управление на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), за чийто председател беше издигнат от ГЕРБ и Обединени патриоти.

Концепция от 25 страници, която беше качена на сайта на Народното събрание, предлага нов структурен модел и правилник за работата на Антикорупционната комисия.

Друго предложение на Цацаров е съкращаване на администрацията и увеличаване на щата за дирекциите, които реално се борят с корупцията. Според него служителите, които пряко отговарят за противодействието на този проблем по високите етажи на властта, е "крайно недостатъчен за нормална работа".

"Броят на служителите в дирекцията е неадекватен на обема работа, която й се възлага. Това налага предприемане на спешни мерки за осигуряване на допълнителни щатове в нея и незабавно започване на процедури по назначаване на лица, отговарящи на съответните изисквания", пише той и предлага и разкриване на териториални звена, тъй като в момента тази дирекция, която преди това е била в ДАНС, има представители само в София.

Цацаров има намерение и да облекчи възможностите за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси, като се наблегне на  осигуряването на закрила за подателите на информацията.

Той иска и въвеждането на постоянен медиен мониторинг, който да следи за разкрития, направени от журналисти и медии, за да може комисията да има незабавна реакция.

В концепцията се предлага още засилване на ролята на Инспектората в Комисията, който да следи за интегритета на служителите, както и те да имат ясно определени правомощия и функции. Според Цацаров има нужда от оптимизиране и улесняване и на подаването на годишните декларации за имущество и интереси от заемащите висши държавни постове.

Той акцентира и върху нуждата от консултативен съвет към КПКОНПИ, в който да участват утвърдени юристи, с чиято помощ да се дават становища по законопроекти.

Като пропуск при управлението на предишния председател - Пламен Георгиев, който вече е генерален консул на България в Испания, Цацаров отбелязва нормативното закрепване на щатовете на Антикорупционната комисия на 482 души.

Цялата концепция може да бъде прочетена ТУК.

Единственият друг кандидат за председател на комисията е номинираният от "Воля" Симеон Найденов. Изборът трябва да бъде проведен след по-малко от месец.

Междувременно днес президентът Румен Радев подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор. Така сегашният заместник на Сотир Цацаров вече окончателно е следващият обвинител №1.