Заседанието при президента засегна основно бежанската вълна и политическата конфронтация.

Рисковете за националната сигурност, посочени в доклада на ДАНС, са:

1. неблагоприятно отражение върху институциите и бюджета,
2. възможността за изграждане на логистични звена на международни терористични организации, в т.ч. за подпомагане придвижването на европейски джихадисти към конфликтни зони,
3. прояви на социално напрежение,
4. влошаване на криминогенната обстановка. 
 
Висок е рискът от терористични посегателства срещу български контингенти в коалиционни мисии и официални представителства в държави с екстремистка активност.

Не следва да се изключват опити за отвличане (в т.ч. с цел откуп) на дипломати или български граждани, пребиваващи в подобни страни по служебни задачи или с туристическа цел. 

Нараства негативното отношение на обществото към имигрантите, свързано с опасения от влошаване на криминогенната обстановка и разпространяване на зарази.

При увеличаване на лицата с бежански статут, може да се прогнозира изостряне на конкуренцията с местното население за работни места (и социални помощи), основно в сектора за нискоквалифициран труд. 

В тази обстановка с най-значим потенциал са рисковете от прояви на ксенофобия, се казва още в доклада, представен от шефа на ДАНС Владимир Писанчев.

В него се посочва още, че се увеличават нелегалните мигранти, като най-голям е относителният дял на тези, които са или се представят за сирийски граждани. Нараства и числеността на тези от Афганистан и в по-малка степен от Алжир, Сомалия, Мианмар, Конго, Нигерия и др.

Според МВР


В доклада, представен от вътрешния министър Цветлин Йовчев, пък се казва, че  най-голяма заплаха пред сигурността на страната е кризата в Близкия изток, а вътрешната "обществено-политическа" криза е "втори генератор" на рискове с висок потенциал.

ЕС насърчавал приемането на бежанци, но за някои държави това крие риск от трайни промени в структурата на обществата, смятат в МВР.

В този доклад се констатират:
  • Отсъствието на конструктивен диалог както между властите, така и в обществото.
  • Насажданата омраза и насилие заплашват единството на нацията.
  • Влошена бизнес среда и свързаните с това рискове за публичните финанси, за инвестиционната активност, обема на чуждите инвестиции и усвояването фондовете на ЕС.
Предсрочните избори могат да бъдат стъпка или средство за постигане на националните цели, но сами по себе си не могат да бъдат дефинирани като цел.

Нещо повече, нови избори няма да доведат до стабилност, напротив, вероятно следващата политическа конфигурация в Народното събрание ще бъде по-нестабилна, докладва още Йовчев. 

Той е разписал план със цели, сред които намаляване на нелегалните имигранти и ограничаването на рисковете, произтичащи от пребиваването им - тероризъм и радикален екстремизъм, пандемии и епидемии, етнически, религиозни, политически конфликти, криминална престъпност.