Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев подписа документацията за възлагане на обществени поръчки за доставка на нов подвижен железопътен състав, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Инвестицията се финансира с европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост и с бюджетни средства. До момента в България не са подготвяни обществени поръчки за подвижен състав от подобен мащаб.

В процедурите за закупуване са заложени седем двуетажни мотриси, 35 едноетажни мотриси, 20 пуш-пул и 18 маневрени локомотиви. В прогнозните стойности са включени освен доставката, така и 15-годишна пълна поддръжка, която да гарантира високо качество, безаварийност и непрекъснатост на пътническата услуга, както и обучение на персонал.

Новият подвижен състав съществено ще подобри мобилността на населението чрез прехвърляне на пътуванията от индивидуален към железопътен транспорт и ще позволи да бъде предоставена модерна, сигурна и комфортна услуга за пътниците по над 50% от дестинациите в страната.

Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде собственик на подвижния състав. Ползвател на влаковете ще бъде изпълнителят по следващия договор за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Начинът за предоставяне на влаковете ще се осъществи в съответствие с европейското и националното законодателство, уточняват от министерството.

Документациите за поръчките са публикувани на профила на купувача Министерството на транспорта и съобщенията в Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" , както и на сайта на официалния вестник на Европейския съюз.

По данни на заместник-министъра на транспорта Красимир Папукчийски, изнесени в края на миналата година, вагонният състав на БДЖ е на средна възраст 32 години.