ПЕС определи като навременен Плана за възстановяване на ЕС в отговор на пандемията, приет от Европейския съвет по-рано днес. Той добавя допълнителни 750 млрд. евро от общ дълг към европейския бюджет и ще позволи на ЕС да започне незабавно процеса по възстановяване.

"Споразумението е историческо и навременно. Ново забавяне щеше да бъде пагубно за икономиките на Европа. С договореното финансиране, ЕС вече разполага с необходимите инструменти за социално и икономическо възстановяване, за спасяване на работни места и създаване на възможности за нови такива. Оставам критичен, обаче, към намалените пари за Младежка гаранция, както и към непредвиждането на средства за Детската гаранция за борба с детската бедност.

Дали с този план Европа ще стане глобален лидер? Не допуснахме още бюджетни ограничения, но парите за здравеопазване, образование, справедлив зелен преход и кохезия бяха орязани. Има опасност средствата да бъдат похарчени без обща европейска визия как да превърнем ЕС в глобален лидер. В предишното десетилетие оставихме други глобални играчи да ни изпреварят в дигитализацията и образованието, сега беше моментът да погледнем в бъдещето и да направим нещо заедно за следващите поколения. Надявам се средствата, заделени за Зелената сделка да не останат само добри намерения.", заяви президентът на ПЕС Сергей Станишев.

Той изрази съжаление и за значителното намаляване на средствата по Фонда за справедлив преход, който трябваше да подпомогне прехода към по-устойчива енергетика.

"За България това е изключително социално чувствителен сектор от стратегическо значение. Предстоят големи разходи, за които продължава да няма ясен план. Парите отново ще трябва да дойдат от българския бюджет, защото националният ни интерес в тези преговори не беше адекватно защитен."

От самото начало на кризата, ПЕС призоваваше за амбициозна възстановителна стратегия с цел подпомагане на държави-членки, региони, общества, бизнеси и граждани, които понасят тежките последствия от пандемията. Семейството на социалистите пое и ясен ангажимент за защита на върховенството на закона като част от този процес.

"Ключов елемент от сделката е, че усвояването на европейските средства ще върви ръка за ръка със спазването на върховенството на закона. Това е важна стъпка към гарантирането, че помощта, предвидена за най-засегнатите от кризата региони и граждани, ще бъдат изразходвани по предназначение.

Решението Европейският съвет да може да спира финансирането с квалифицирано мнозинство, вместо с единодушие (какъвто е случаят с процедурите по чл.7 от Договорите срещу Унгария и Полша), е далеч от очакванията на социалистите, а рамката за вземане на решение - твърде субективно-политическа. И все пак - повечето европейски лидери и граждани направиха ясна заявка, че не желаят да финансират авторитарни модели на управление, които системно присвояват и злоупотребяват с публични средства.

У нас хората са по площадите, защото в предишни периоди евросредствата бяха инвестирани "на парче", без визия, непрозрачно и затова България не помръдна от последните места в класациите, а неравенствата растат. Сега вместо тупане в гърдите, ни е нужен национален план за разходването на новите средства. Но българското правителство няма нито капацитета, нито легитимността да го отстои. Това са средства за следващите 7 години, които трябва да бъдат инвестирани, не за да възстановим статуквото, а да намерим конкурентноспособните предимства на икономиката ни и така да модернизираме страната ни. За такъв план са необходими усилията и експертизата на правителство, парламент, работодатели, синдикати, гражданско общество. Необходима ни е визия, а не бюрократично разписани документи в кабинетите на властта.", коментира Станишев.

Фондът (съставен от 390 млрд. евро грантове и 360 млрд. евро заеми), предложен от Комисията, ще бъде добавен към седемгодишен бюджет в размер на 1.074 трлн. евро. "Общият бюджет от 1.82 трлн. евро ще гарантира, че ЕС разполага с необходимите средства за ефективно възстановяване. Дано бъдат разходвани умно, прозрачно и с общ поглед в бъдещето.", категоричен е лидерът на европейската левица.