От Министерството на транспорта оповестиха мотивите, с които министърът на транспорта Георги Тодоров освободи от длъжност Григори Григоров, председател на Съвета на директорите и Никола Василев, изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ" - влошаване на показателите на експлоатационната дейност на дружеството в сравнение с 2020 г.

Както Dir.bg първи съобщи, поредните уволнения от служебното правителство стават факт, след като в БДЖ са установени редица нарушения. 

От началото на годината са реализирани 71 333 мин. закъснения на 4710 влака в пътническите превози, а силно влошеното състояние на подвижния състав и лоша организация при товарните превози, са довели до отлив на товародателите.

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД от години изпитва липса на изправен подвижен състав, като в същото време са забавени изпълненията на ремонтните програми на мотрисни влакове и модернизацията на локомотиви. Също така изготвената поръчка за доставката на 15 електрически локомотиви Siemens "Smаrtron" е в отклонение на европейските изисквания за оперативна съвместимост и националния план за внедряване на системата за управление на влаковото движение (ERTMS).

Резултатите от назначените два одита по отношение на две проведени процедури по реда на ЗОП от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, които са за ремонт на вагони и за охрана, констатират нередности и административни нарушения. Проверките на цялостната документацията също така отчитат наличие на неверни информации и необосновани действия за провеждане на открити процедури, което се отнася до целесъобразността и прозрачността на проведените поръчки.

Фактор за некомфортното пътуване за ползвателите на услугата, предоставяна от БДЖ, е и занижената хигиена във влаковете, което е свързано с неспазването на минималните изисквания за качество, съгласно Регламент (ЕС) 1371/2007.

В "БДЖ - Товарни превози" ЕООД се отчита загуба на основни товародатели, непогасени задължения към Национална компания "Железопътна инфраструктура" за инфраструктурни такси и електрическа енергия, както и неизпълнение на ремонтни програми.

Пред журналисти в Карлово министър Георги Тодоров съобщи, че още днес ще обяви два конкурса за освободените места. Смятам, че по този начин няма да се наруши кворумът на дружеството, тъй като Съветът на директорите е от 5 члена и останалите трима могат да действат и съобразно закона, и съобразно устава на дружеството да вземат законосъобразни решения, обясни транспортният министър.