Правителството определи за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, заместник-министъра на финансите Георги Клисурски, Добринка Вичева, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията и Катя Паракозова, експерт в кабинета на министъра на здравеопазването, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

Те ще заменят досегашните представители на кабинета в надзорния съвет Лазар Лазаров, Росица Спасова, Катя Ивкова и Димитър Данчев. Промяната е във връзка с решението на Народното събрание за избиране на нов състав на Министерския съвет.

По закон Надзорният съвет на НОИ се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

НОИ е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.