Служебният кабинет освободи досегашния ръководител на Държавната агенция по метрология и технически надзор назначи Евгени Симеонов за неин председател.

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Петър Горновски от длъжността председател на ДАМТН. От правителството съобщават, че решението е следствие от желанието на Горновски да напусне поста.

На длъжността председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е назначен Евгени Симеонов, който до настоящия момент е бил заместник-председател на Агенцията.

Симеонов притежава богат професионален опит и необходимите управленски умения, познава устройството и функциите на държавната администрация, както и административните и законодателните процедури в областите от компетентността на ДАМТН, посочват от Министерски съвет.