За промени в органите на управление на държавните предприятия от Закона за горите съобщават от земеделското министерство. Смяната на ръководствата на тези предприятия касае редица градове в страната.

С решение на ресорния министър проф. д-р Христо Бозуков са освободени членовете на Управителния съвет на "Югозападно държавно предприятие" в Благоевград Мария Маринова и инж. Ваня Каменова.

В "Югоизточно държавно предприятие" - Сливен за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги Йорданов е освободен като член на Управителния съвет.

В "Южноцентрално държавно предприятие" в Смолян, в "Северозападно държавно предприятие" във Враца и в "Североизточно държавно предприятие" е освободен целият състав на органите на управление, съобщават още от Министерството на земеделието, храните и горите.

Здравко Бакалов е назначен за директор на предприятието в Смолян, а Ради Иванов на това в Шумен, до провеждане на конкурс. Досегашният заместник-директор на "Северозападното държавно предприятие" Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор.

В "Северноцентрално държавно предприятие" в Габрово са освободени членовете на органа на управление доц. д-р инж. Георги Костов и Иван Степанов.

Мотиви за промените не са посочени. Откакто заема поста, проф. д-р Бозуков нареди и одит в "Напоителни системи" ЕАД, който трябва да приключи на 4 юни.