Издигането на кандидатурата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов за втори мандат като директор на Националната следствена служба (НСлС) беше обсъдено днес по време на Общото събрание на следователите от НСлС. Това съобщиха от Прокуратурата на Република България.

Главният прокурор Иван Гешев и членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Йордан Стоев предложиха Борислав Сарафов за втори мандат на 26 септември.

На днешното събрание на НСлС, проведено по аналогия на принципа на съдийското самоуправление, залегнал в Закона за съдебната власт, присъстваха главният прокурор Иван Гешев и служебният заместник правосъден министър Мария Павлова.

Оценката на ръководството на прокуратурата е, че когато нещо работи добре, няма смисъл да се променя, може само да се подобрява. Тя се отразява и във внесеното от мен и още трима колеги предложение в Прокурорската колегия на ВСС Борислав Сарафов да бъде предложен за втори мандат като директор на НСлС. Няма пречка да има и други кандидати, каза главният прокурор пред събранието.

Бързото и качествено разследване, което провеждаме, ни дава облик като най-елитната структура за разследване по най-тежките дела, заредени не само с фактическа и правна сложност, но дори с емоционален заряд. Благодаря ви за доверието, колеги, обърна се към събранието Сарафов.

След гласуване Общото събрание на следователите от НСлС единодушно подкрепи номинацията на Борислав Сарафов за втори мандат като директор на службата.

Процедурата за избор на директор беше отворена на 21 септември. Сегашният мандат на Борислав Сарафов изтича на 18 декември.