"Революцията винаги е резултат от дефицит на отговорност както у тези, на които им се е искало тогава да консервират, да замразят изостаналия и явно нуждаещ се от преустройство обществен порядък, така и у онези, които започват промени включително и чрез граждански конфликти и разрушително противопоставяне", заяви Путин в речта си по време на пленарното заседание на ХІV Международен дискусионен клуб "Валдай" в Сочи, цитирана от vz.ru.

По този повод президентът засегна и въпроса за основните изводи от революцията през 1917 година: "Виждаме колко нееднозначни са резултатите, как тясно са преплетени негативните и - трябва да признаем - позитивните последствия от тези събития".

Путин призова да се потърси отговор на следния въпрос: "Та нима е било невъзможно да се развиваме без революция, а по еволюционен път - т.е. не с цената на разрушаване на държавността, а посредством последователно движение напред?"

"Наред с това общественият модел, идеологията - до голяма степен утопични, които на началния етап са се опитали да реализират създалите новата държавност, са дали мощен тласък за преобразования по целия свят. Руската революция е предизвикала сериозна преоценка на моделите на развитие в света, но наред с това е породила съперничество и конкуренция", отбеляза руският президент.

За Путин това е "съвършено очевиден факт".

Той призна, че ползите от това в по-голяма степен е съумял да извлече Западът. Путин поясни, че има пред вид не само победата в Студената война, но и повишението на стандарта на живот на Запад, формирането на мощна средна класа, реформите на пазара на труда и социалната сфера., развитието на образованието, гарантирането на правата на човека, преодоляването на расовата сегрегация и др.

Путин е убеден, че уроците на историята са нужни за "помирение, укрепване на общественото, политическото и гражданското съгласие".

Руският патриарх Кирил обясни революцията от 1917 година с отслабването на вярата в Бога.

Путин: Голямото доверие към Европа е най-голямата ни грешка>>