"Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им" - така е озаглавена стратегията на вицепремиера, военен министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов за решаване на проблемите, свързвани с етноса.

Националистът се зарече да напише такава след побоя над командос в село Войводиново, който доведе до протести и събарянето на цял незаконен квартал, който години е останал незабелязан. Заради репликата си, че "циганите са станали много нагли" му беше поискана, но той заяви, че няма причина да я подава.

Днес Каракачанов представи идеите си в профила си във Фейсбук:

"Концепцията за решаване на проблема с несоциализираните цигански групи, която обещах, е готова. Тя включва пакет от мерки за премахване на гетата, справяне с циганската престъпност, обществено полезен труд, контрол над социалните помощи, спиране на детската раждаемост и още редица други механизми за реалната интеграция на маргинализираната част от този етнос. За справяне с всички тези проблеми ще привлечем онази част от циганите, които са се реализирали пълноценно в обществото и представляват авторитети в своите области. Пълното наименование е Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им.

Както обещах, вече има напълно готов вариант на Концепцията за интеграция на несоциализираните цигани. Предвид нарастващото напрежение спрямо циганите в България и създадения статут на привилегирована част от населението за циганската общност спрямо останалите граждани на страната е време държавата да спре двойните стандарти по отношение на собствените си граждани. Т.нар. "интеграция на ромите" глътна стотици милиони левове, а реално не се състоя. Точно обратното - голямата част от НПО-тата в страната задълбочиха проблема, като изградиха една общност от хора, на които внушиха, че имат само права без задължения и които не приемат законите на държавата като валидни за тях".

По отношение на просветата и социалната сфера Каракачанов настоява за задължително посещаване на детска градина без такса, работа с децата в училищна възраст и останалите без образование възрастни, "трудово обучение и възпитание" и засилване на контрола на социалните плащания с цел премахване на злоупотребите.

"При жени, които са оставили за отглеждане в дом повече от 2 деца, да се предложат безплатни мерки, които да ограничат възможността за последващи нежелани бременности. Това трябва да се предложи като възможност и за жените от цигански произход с над определен брой деца (3 и повече). Разработване и прилагане на система от мерки, финансирани от държавата, за доброволно ограничаване на раждаемостта на жени от маргиналните общности, които имат над определен брой родени деца, вкл. прекъсване на бременността за сметка на държавния бюджет", предлага още Каракачанов.

Друга неговия идея е сигналите до Спешната помощ, които не са за неотложни състояния, да се заплащат от здравно неосигурените лица.

Гетата трябва да бъдат ограничени и напълно премахнати "в близост до важни инфраструктурни обекти (жп линии, магистрали, вододайни зони, електропроводи, напоителни канали, водоеми и др.)". Жителите им ще носят отговорността за почистването на сметта, пише още в концепцията на министъра.

Той предлага и закупуване, включително със средства от бюджета, на единични жилища в селските райони и предоставянето им на социално слаби срещу задължението да участват с личен труд и след това да ги платят в определен срок, като има възможност и да им се предостави земеделска земя за собствена прехрана.

По отношение на борбата с престъпността Каракачанов иска "регламентиране на създаването на доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения ред и особено защитата на живота и имуществото на лицата, живеещи в по-малки населени места" и разширяване на обхвата на неизбежната отбрана.

За "създаване на специално производство за незабавно налагане на наказание за извършени правонарушения и незабавно привеждане в изпълнение на наложеното наказание" и вкарване в закона на административно наказание "Задържане под стража в структура на МВР" за извършено административно нарушение настоява още председателят на патриотичната партия.

Всички мерки трябва да дойдат след събиране на точни данни за броя на ромите у нас - чрез предстоящото преброяване на населението през 2021 г., представителна извадка от домакинствата в страната и чрез текуща регистрация.

Красимир Каракачанов обръща внимание и на преследването на длъжностните лица, осигурили неправомерно получаване на ТЕЛК и социални помощи, задължаване на работещите с роми НПО да разкриват офиси в гетата и да оповестяват източниците си на финансиране, както и създаването на механизъм за отнемане на шофьорските книжки, базирани на подправени дипломи за завършено образование.

Цялата стратегия може да прочетете ТУК.