В днешното сложно време, в което законността е поставена на изпитание, все повече нараства ролята на адвокатурата в утвърждаването на закона, на справедливостта и отстояването на правата. Затова и да си адвокат не е просто свободна професия, а обществена мисия, която се отстоява от хора със свобода на мисълта и на духа - това заяви президентът Румен Радев на тържественото отбелязване на 130-ата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България в Народния театър "Иван Вазов".

В приветствието си той каза, че присъства, воден от уважението си към българската адвокатура и към значимата й обществена мисия.

"Само три години след своето Съединение България полага основите на модерното законодателство в съдебната си система, и по-важно - поставя човека във фокуса на общественото развитие. Историческият път на страната ни съвсем не е гладък, той преминава през различни по интензитет турбулентни периоди. Много е важно днес да отчитаме всичко това, защото, ако трябва България да продължи достойно по този път, то трябва да следваме и безкористния стремеж на нашите предци в утвърждаването на правото не като буква, а като дух на закона, работещо в интерес на справедливостта на гражданите", допълни държавният глава.

По думите на Радев, погледнато отстрани, сухата и често трудно разбираема адвокатска професия има огромно място за творчество и за красота, стига обаче те да бъдат подчинени на много важния принцип на почтеност и отчетност - към правата на личността и към интересите на обществото.

Той пожела на адвокатската общност здраве, енергия, висок професионализъм и отговорна гражданска позиция.

"Вашият професионализъм и вашата съвест често са последната преграда пред беззаконието", добави президентът пред присъстващите, като пожела по този път да вървим в общите усилия към една по-справедлива, модерна и демократична България, в която виждат бъдещето си достойни и свободни граждани.

"Днес, 130 години по-късно, българската адвокатура отново е изправена пред трудни решения, свързани с организацията й на работа в новите обществено-икономически условия", каза председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

"Адвокатурата, както и цялото общество, преминават през труден и дълъг период на развитие, затова повече от всякога е необходимо да работим за утвърждаване на върховенството на правото и на престижа и доверието в българската адвокатура като важна част от всяка една правова държава", допълни тя.

Негенцова изтъкна, че предстои довършване на работата, за да бъде внесен в парламента актуализиран проект на промени в закона за адвокатурата, отразяващ процесите на развитието на обществото и държавата, в синхрон с европейското законодателство.