Миналата седмица Комитетът на министрите при Съвета на Европа оцени високо дейностите, които се извършват при подобряване условията в местата за лишаване от свобода, и прекрати засиления мониторинг по "Нешков и други срещу България". Това каза пред журналисти служебният министър на правосъдието Мария Павлова в Петрич преди официалното откриване на новия арест и пробационна служба в южния град.

България беше под засилен мониторинг от 2015 г., когато Европейският съд по правата на човека приложи процедурата за приемане на пилотно решение на фона на повече от 20 предишни осъдителни решения, първото от които от 2004 г., както и около 40 висящи жалби, касаещи лошите условия на задържане по смисъла на член 3 от Конвенцията в българските пенитенциарни заведения и липсата на вътрешноправни средства за защита в това отношение.

Сега Комитетът на министрите отбелязва, че с предприетите от България мерки проблемът с пренаселеността е почти изцяло преодолян, материалните условия са значително подобрени, увеличен е размерът на присъжданите от националните съдилища обезщетения в рамките на компенсаторното средство за защита. Някои оставащи въпроси ще продължат да се наблюдават по делото "Кехайов срещу България", но в рамките на стандартна процедура по наблюдение. В засилена процедура по наблюдение остават единствено проблемите, свързани с медицинската грижа и приложението на специален режим на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода".

Като пример за усилията на България, министър Павлова посочи новия арест и пробационна служба в Петрич.

Снимка: Министерство на правосъдието

Тя припомни, че преди малко повече от година е присъствала на т.нар. първа копка на обекта и добави, че знае какво е било състоянието на сградата. Нямаше покрив, имаше прораснали дървета вътре. Сега ще може да видим едно изцяло модерно съоръжение, което освен, че ще даде по-добри условия, в които да пребивават задържаните лица, ще даде и едни отлични условия, в които да работят нашите служители, заяви тя.

Снимка: Министерство на правосъдието

Капацитетътна новия арест в Петрич е за 30 задържани лица, които ще бъдат поставени в еднакви условия за пребиваване, необходими за поддържане на физическото и психическото им здраве.  Спалните помещения отговарят на изискванията за минимална жилищна площ от 4 кв. м., като във всяко има достъп до дневна светлина и чист въздух. Изградена е аспирационна система, която осигурява непрекъсната циркулация на въздуха в спалните и в общите помещения. Всички килии, които са модерно обзаведени, разполагат със собствен санитарен възел и непрекъснат достъп до течаща топла и студена вода. Изградени и оборудвани са медицински кабинет и стая за среща с психолог, стая за свиждане и др.

В новата сграда ще се помещава и Пробационната служба на Петрич. Средствата за преустройството на сградата са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма "Правосъдие" по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 /НФМ/ и са в размер на 1 млн. 416 хил. лв.

Главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов каза, че всички места за задържане и за лишаване от свобода в страната са значително подобрени. Нямаме места, които да не отговарят на всички европейски изисквания, както по отношение на площта за настаняване, така и по отношение санитарни възли, престой на открито, изтъкна той. Капацитетите на всички места отговарят на изискванията. Нямаме пренаселеност в нито едно от местата за задържане, както и за лишаване от свобода, допълни гл. комисар Йорданов.

С норвежки средства към момента са изградени четири места за задържане и за лишаване от свобода. Всички места за лишаване от свобода се поддържат в необходимите стандартни, обясни главният директор. Не навсякъде разполагаме с необходимите средства, но с наличния ресурс, с които разполагаме, успяваме да постигнем резултати за отговарянето на всички европейски изисквания, допълни той.