През януари Върховният административен съд (ВАС) реши окончателно, че изборът на Владимира Янева за председател на СГС е законен. Петчленният състав на съда потвърди решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) от миналата година.
Изборът на Янева, която е семейна приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов, бе обжалван от съдия Величка Цанова - другият кандидат за поста. От окончателния съдебен акт стана ясно, че Янева правилно е избрана с тайно гласуване. Не се коментираха доводите на Цанова, че липсват мотиви на решението на ВСС за избор.
Цанова подаде оставка като зам.-председател на СГС.

Сега тя съди държавата, защото не й е осигурено право на справедлив процес, предаде БТА. Освен това адвокатите й искат жалбата да бъде разгледана приоритетно, заради особената важност на въпросите, които се поставят с нея и които засягат независимостта на съдебната власт в България като цяло.

В жалбата на Цанова се говори за тревожна продължителна тенденция на накърняване на независимостта на съдебната власт у нас чрез непрозрачни и непредсказуеми назначения на съдии и председатели на съдилища.
В няколко поредни доклада на Европейската комисия по отношение на България се поставя остро проблемът със съмнителните и неубедителни за обществото назначавания и повишавания в съдебната система, като един от примерите за това е случаят с назначаването на председател на СГС, припомнят Цанова и адвокатите й.

Изборите в съдебната система трябва да бъдат направени изключително на основата на качествата на кандидата, а не на субективни причини, като лични, политически интереси или други, се посочва в жалбата.

Съдийска общност трябва да работи с единен модел за постановяване на актовете и за формиране на съдебните състави, коментира междувременно Цанова пред журналисти по повод жалбата.
По думите й акцентите в жалбата й са два - че не е могла да получи справедлив процес в България, защото и двата състава на ВАС не са отговорили на възраженията й по същество, и за начина на формиране на петчленния съдебен състав.

Според Цанова формирането не е било чрез случаен принцип на целия състав, а единствено на съдията-докладчик. Тя коментира, че усещането за един съдия да каже, че у нас няма справедлив процес, е изключително тягостно, защото по този начин девалвира самата съдебна система.
Сега било много трудно да се убедят обикновените граждани, че ще получат справедлив процес.
Цанова каза, че това, което я тормози най-много, е липсата на ясни правила.

В края на август 2010 г. държавната Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не откри нарушения, допуснати от Янева по делото "Софийски имоти", за което стана ясно, че бавила с месеци, а междувременно е била пълномощник на баща си по сделка с общинското дружество.
Заради избора на Янева и Капка Костова и Галина Захарова подадоха като членове на ВСС.