Депутатите приеха законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Европейската комисия и България за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна. "За" гласуваха 114 народни представители, "против" бяха 50, а седем се въздържаха.

През юли със свое решение правителството одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира със закон гаранционно споразумение между Европейската комисия и Република България съгласно член 10 от Решение (ЕС) 2022/1628 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна.

То беше подписано за Република България на 28 март 2023 г., а за Европейската комисия - на 17 май 2023 г.

Общият размер на заемите по тази извънредна макрофинансова помощ за Украйна е на стойност до 6 милиарда евро. Заемът се гарантира с провизии в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС, както и от гаранции, предоставени от държавите членки. Размерът на гаранциите, които Република България трябва да осигури, е 16 654 646 евро, предвидени в лимита за държавни гаранции в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

След обнародването на законите в Държавен вестник, споразумението на България с ЕК ще влезе в сила. 

По време на обсъждането в пленарната зала законопроектите очаквано отнесоха критики от парламентарните групи на БСП и "Възраждане". Те са против даването на финанси на украинската държава, за сметка на българските данъкоплатци.