Четиричленна делегация от Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Черна гора, водена от Петър Курумбашев (S&D), проведе двудневно работно посещение в Подгорица.

15-ата съвместна среща между Парламентарния комитет и членове на черногорския парламент имаше за цел да оцени напредъка в подготовката на Черна гора за членство в ЕС. Сред обсъдените теми бяха и свободата на медиите, неприкосновеността на частната собственост, прилагането на съдебните реформи, както и наскоро приетите закони, които са от съществено значение за напредъка на преговорите по глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност).

В делегацията, водена от Петър Курумбашев, участваха Йозо Радош (АЛДЕ, Хърватия), Томас Вайц (Зелените, Австрия) и Жоел Бержерон (ЕСПД, Франция).

На съвместна пресконференция с председателя на парламента на Черна гора Иван Брайович Петър Курумбашев каза, че Европейският парламент има ангажимент да оказва съдействие на Черна гора в подготовката ѝ за членство в ЕС, като същевременно обръща специално внимание на върховенството на закона в страната.

"Парламентарният комитет ЕС - Черна гора приветства постигнатите резултати по преговорните глави 23 и 24. Важно е да се отбележи, че общото темпо на преговорния процес е от съществено значение постигането на върховенството на закона да доведе до по-конкретни резултати. Положителен сигнал е поетапното завръщане на опозицията в Скупщината на Черна гора. Радвам се, че представителите на Европейския и черногорския парламенти проведохме откровен и ползотворен дебат. Призоваваме всички лидери на опозиционни партии да възобновят парламентарния диалог и да участват в бъдещите срещи на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Черна гора", казва Курумбашев.