Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за военното разузнаване. Гласуваха 197 народни представители, 134 бяха "за", 57 - "против" и шестима - "въздържал се".

Измененията предвиждат възможност директорът на Служба "Военна информация" да бъде и цивилен служител, като алтернатива на досегашното изискване да е военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание.

Президентът посочва, че възможността Служба "Военна информация" да се оглави от цивилно лице може да накърни политическия неутралитет, което е неизменно изискване към всеки военнослужещ от приемането до освобождаването му от военна служба. Ако ръководителят на Служба "Военна информация" е военнослужещ, през целия му професионален път за него ще важи забраната да членува в политически партии, движения или коалиции с политическа цел, а не едва от назначаването му на поста. Държавният глава посочва, че приетите текстове предвиждат изискване лицето да не членува в политически партии, но не и никога да не е членувало в такива. Измененията предвиждат възможност директорът на Служба "Военна информация" да бъде и цивилен служител, като алтернатива на досегашното изискване да е военнослужещ на действителна военна служба с висше военно звание.

Президентът отбелязва, че възможността Служба "Военна информация" да се оглави от цивилно лице може да накърни политическия неутралитет, което е неизменно изискване към всеки военнослужещ от приемането до освобождаването му от военна служба. Ако ръководителят на Служба "Военна информация" е военнослужещ, през целия му професионален път за него ще важи забраната да членува в политически партии, движения или коалиции с политическа цел, а не едва от назначаването му на поста. Държавният глава посочва, че приетите текстове предвиждат изискване лицето да не членува в политически партии, но не и никога да не е членувало в такива.