Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов свиква извънредно заседание на парламента на 20 декември от 13:00 часа. Заповедта беше прочетена от трибуната на парламента в петък.

В дневния ред, публикуван на сайта на парламента, е първото четене на Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия. Законопроектът е внесен от Мустафа Карадайъ (ДПС) и група народни представители и с него се предлага забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Освен това се предвижда режим на облагане с данък върху добавената стойност и с акцизи, което да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок и да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата.

Депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Промените са внесени от Ивайло Мирчев ("Демократична България") и група народни представители. С тях се предлага да се въведе механизъм за поемане на оперативното управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура, свързана с нефт и продукти от нефтен произход, в случай на установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност на страната, обществения ред и доставката на критични ресурси. Като гаранция за защита на засегнатите лица е предвидено назначаване на особен търговски управител от министъра на икономиката и индустрията, с правомощия, ограничени до обичайна търговска дейност, за срок от шест месеца. Допуснато е този срок да се увеличи еднократно с още шест месеца.

В дневния ред на извънредното заседание е предвиден и парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутати ще отговарят служебните вицепремиери Христо Алексиев и Иван Демерджиев, както и министрите Александър Пулев, Сашо Пенов, Никола Стоянов, Николай Милков и Росен Христов.