Парламентът одобри 436 997 600 млн. лева за политика за хората с увреждания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2019 г. В тази сума са отразени обещаните 150 млн. лева на майките на деца с увреждания.

Депутатите одобриха на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за следващата година, свързани с бюджетите на отделните министерства.

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова отбеляза, че средствата за хората с увреждания за 2018 г. са 282 703 900 лева, т.е. парите за следващата година са със 150 млн. лева повече. По нейно предложение планираните в централния бюджет 71,5 млн. лева за хората с увреждания бяха преместени в бюджета на МТСП и така предвидената сума за политика за хората с увреждания стана 437 млн. лева.

Стоянова посочи, че тези 71,5 млн. лева първоначално са били заложени в централния бюджет, защото не се е знаело как ще се финансират личните асистенти. Тя обясни, че прави това предложение, защото майките на деца с увреждания не виждат обещаните 150 млн. лева, а със 71,5 млн. по-малко, и в тях се е породило недоверие, че парите за финансиране на личната помощ няма да бъдат дадени. Тези 150 млн., които бяха обещани от премиера, са факт в бюджета на МТСП, категорична беше тя.

Антон Кутев ("БСП за България") каза, че приема, че тези 150 млн. лева ще бъдат дадени, но въпросът бил за какво. Той предупреди да не се окаже, че законите са само частично финансово осигурени.

Не можем да слагаме панделки на всяка сума - това е за личен асистент, това е за другото социално подпомагане, коментира Менда Стоянова. Тя посочи, че в закона за личната помощ няма да има суми и това е правилно, а парите се намират в бюджета.

Хасан Адемов (ДПС) обясни, че финансирането на асистентската подкрепа ще продължи по досегашния ред до 1 септември догодина. Той посочи, че не всички, които имат потребността, през 2019 г. ще получат т. нар. лична помощ, а само тези с тежки увреждания.

Заложените разходи в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. са общо 1 364 993 900 лева. За политика в областта на заетостта са предвидени 106 473 100 лева, за социалната закрила и равните възможности - 198 827 900 лева, за политика в областта на социалното включване - 597 988 700 лева.