Заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, което той свика, този път беше на тема, „Роля на Република България за развитието на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО) в контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.

Една от конкретните мерки, които КСНС е приел като предложения към изпълнителната власт, е до 1 юли правителството да разработи пътна карта с проекти и инициативи в сигурността и отбраната, която да подпомогне европейската перспектива и укрепването на сигурността на страните от Западните Балкани.

Тя трябва да включва каталог на възможностите за образование и обучение в България в сферата на сигурността и отбраната, отбеляза Радев.

"Ние можем да предоставим много и солидни възможности на страните от Западните Балкани", изтъкна Радев.

Той уточни, че правителството трябва да изготви и предложение за съвместни учения и тренировки.

Приветствам българското правителство, че миналата седмица прие национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. Този план е много важна основа, на който да градим нашите отбранителни способности. Предвид динамичната среда и състоянието на нашите въоръжени сили, ние стигнахме до важния консенсус, че този план остава открит и трябва да бъде своевременно прегледан и надграждан. Ние наистина се нуждаем от такава програма, която да обхване финансите в отбранителната система“, подчерта Румен Радев.

По думите му това изисква да има програма за развитие, която да е за поне 10 г. и да реши проблемите с мотивацията, подготовката и професионалното развитие на българските военнослужещи, както и да гарантира ефективен процес по придобиване на нова бойна и отбранителна техника и поддържане на наличната.

Участниците в КСНС са се обединили и около идеята за изграждането на международен институт за устойчиви технологии и научен център за Югоизточна Европа.

Сред другите конкретни предложения са още:

До 30 юни 2018 г. България като председател на Съвета на ЕС да финализира преговорния процес по регламента за изграждането на европейския план за промишлено развитие в областта на отбраната.

До 15 март правителството да изработи пътна карта за подготовка на програма 2030 за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България.

До 31 март да разработи актуализирано за участие в проекти на отбранително сътрудничество и европейския фонд за отбрана.

До 31 март да разработи и каталог на бълхарската отбранителна индустрия, научни звена и областите, в които България може да участва с проекти в европейския фонд за отбрана. След приемането на стратегията за национална сигурност от НС да бъде актуализирана и стратегията за научните изследвания, е друго от решенията на КСНС.

До 30 септември да бъде извършен преглед и при нужда актуализиран националният план за разходите за отбрана до 2% от БВП.

„Обединихме се около позицията, че Председателството на съвета на ЕС е голяма отговорност, но предоставя значителни възможности на България в няколко много важни направления. На първо място, това е ефективното ръководство на процесите на изграждане на общата европейската отбрана в лицето на България като председателстващ на ЕС“, заяви още държавният глава след продължилото 4 часа заседание.

"България трябва да излезе с ясни предложения. Обединихме се, че трябва да има ускорено приемане на мерки, които да идентифицират всички тези области, проекти, научни звена, предприятия. От съществена важност е в качеството си на председатели на Съвета на ЕС да покажем, че можем да изпълняваме ефективно тази роля. Затова трябва да покажем, че планираме нашата отбранителна политика по европейски образец - всеобхватно и дългосрочно", подчерта Радев.

По думите му, не на последно място, интеграционните процеси и даването на европейската перспектива изкискват да имаме по-голяма свързаност в инфраструктурата и енергетиката, както и в отбраната, медицината, образованието.

"Много се радвам, че днес обсъдихме тези въпроси, стигнахме до споразумение. Това е пътят, заедно да имаме успех. И аз наистина го пожелавам на българското председателство", обобщи Радев.

Президентът засегна и горещата тема от последните дни:

"Извън КСНС обсъдихме и тревожното натрупване на тежки криминални проблеми. МВР полага всички усилия за тяхното разкриване. Всички се обединихме около позицията, че е необходима още по-добра координация между институциите и усъвършенстване на модела за борба с престъпността“.


АНКЕТА: Да увеличи ли България средствата за отбрана?