ОИК - Столична община проверява Васил Терзиев за дялово участие в търговско дружество. Това стана ясно от решение публикувано на техния сайт, след като беше проведено извънредно заседание.

Ето какво гласи съобщението:

Във връзка с големия медиен интерес, касаещ информация за сигнала подаден на 19.12.2023 г. до ОИК - Столична община за несъвместимост по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА на кмета на Столична община Васил Терзиев, ОИК - Столична община информира следното:

На 22 декември 2023 г., в 13:00 ч., ОИК - Столична община проведе извънредно заседание по повод сигнала, като беше взето протоколно решение от комисията, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 АПК, да бъдат изискани доказателства и документи от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания и от Столичен общински съвет, като след получаване на изисканите документи председателя на комисията ще насрочи ново заседание.

По-рано днес стана ясно, че Общинската избирателна комисия в София ще заседава извънредно заради постъпил сигнал относно правомощията на кмета Васил Терзиев.

Според сигнала Терзиев все още има дялово участие в търговско дружество.