Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са назначени двама заместник-министри.

Николай Найденов е назначен за заместник-министър на транспорта и съобщенията. От този пост бе уволнен Стоян Новаков в навечерието на протеста на превозвачите на 27 април. 

Николай Найденов магистър е по право и има магистратура със специалност "Мениджър по управление и развитие на човешките ресурси". Притежава богат опит в сферата на транспорта. До този момент е бил член на съвета на директорите на "Столичен автотранспорт". През годините Найденов е бил съветник на министъра в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, работил е в Агенция "Пътна инфраструктура", в "Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия", както и в "Холдинг БДЖ" и "Информационно обслужване".

Мариета Георгиева е назначена за заместник-министър на образованието и науката. Тя заема овакантения пост от Константин Хаджииванов, за кгото не бяха посочени мотиви за отстраняването му. 

Мариета Георгиева е специалист в сферата на професионалното образование. Повече от 20 години е директор на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин. Била е национален експерт по Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Центъра за развитие на човешките ресурси. Има богат опит като учител по електроника и информатика, както и като преподавател по информационни системи в бизнеса и управленски информационни системи в локалния център на Нов български университет във Видин. Мариета Георгиева е машинен инженер с диплома от Техническия университет в София. Завършила е също математика и информатика в СУ "Св. Климент Охридски". Има магистратура по образователен мениджмънт от ЮЗУ "Неофит Рилски". Преминала е през множество допълнителни квалификации.

Заместник-министър Георгиева е двукратен носител на почетното отличие на МОН "Неофит Рилски" за цялостна високопрофесионална дейност в системата на образованието.