Лидерът на НФСБ Валери Симеонов оттегли в пленарна зала предложението си водноелектрическите централи (ВЕЦ) в защитени територии да не бъдат закривани, а да продължат да работят, като получат право на водоползване. Текстът беше предложен между първо и второ четене на промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и засягаше прилагането на разпоредби от Закона за водите.

В същото време природозащитници се събраха на протест пред Народното събрание, за да изразят недоволството си от готвените поправки в закона. Според демонстриращите с промените се позволява строителство на ВЕЦ в защитените зони от  "Натура 2000", като се пренебрегват действащите забрани.

Законът за водите казва, че не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зони за защита и когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по опазване на количеството и качеството на водите. Валери Симеонов предлагаше тези разпоредби да не се прилагат за водовземане, за което към 9 август 2010 г. е издадено съответно разрешително при условията и по реда на Закона за водите.

Пред депутатите Симеонов обясни, че предложението засяга 43 малки водноелектрически централи, които до преди месеци са работели, чието разрешително е изтекло и не е възстановено. "Става въпрос за 43 работещи обекта, построени, вярно - в защитени зони, но те са изпълнили всички изисквания, заложени в съответните закони", отбеляза той. Сега поради промяна в законодателството, те губят правото си да работят и на мен не ми харесва под натиск на екологични организации, които силно изопачават истината по този въпрос, да извършим една екзекуция, обърна се Симеонов към народните представители. По думите му, зад тези 43 обекта не само има над 80 млн. евро инвестиции, но и семейства, които се изхранват от там, а и нямало никакви доказателства да нарушават екологичните норми.

Валери Симеонов оттегли предложението си, въпреки че е подкрепено от парламентарната комисия по енергетика, защото в последните няколко дни виждал промяна в общественото настроение и в политическата настройка в парламента. Той поиска да се проведе по-мащабна дискусия в пленарна зала, на която да се поканят представители на съответните министерства и да се подходи професионално към този въпрос.

Атанас Костадинов ("БСП за България") коментира, че приема с чувство на неудовлетворение желанието на Валери Симеонов да оттегли текста. Прав сте, че в момента общественото напрежение не създава най-добрата рамка за решение, посочи той и приветства идеята за задълбочена дискусия. Костадинов отбеляза, че европейското законодателство не забранява да се строят ВЕЦ-ове, а то казва къде, как и при какви условия могат да се строят. Единствената държава в Европа, в която се противопоставя екологията на развитието, е България, коментира още той.

Защо протестират природозащитниците

Със скандирания "Мафия" природозащитниците призоваха да не се премахват ограниченията от 2010 година, които забраняват да се черпи вода за ток в защитени зони или места, предназначени за отдих. Димитър Куманов и Андрей Ковачев от Сдружението за дивата природа коментираха, цитирани от БНР:

"Няма риби вече, няма живот в тези реки, има някакви сухи вади като в Сахара и това ние го наричаме река. Заради водно-електрически централи водопади, природни забележителности, които се посещават от организирани групи, отиват, няма водопад, защото водопадът е с тръби".

Поправките ще размразят десетки проекти за изграждане на ВЕЦ-ове в защитени зони, алармира Вера Стайска. "Първо (искат) да узаконят незаконни водохващания, които са построени от 2010 година досега и ако то се приеме ще могат да се случат още стотици. Валери Симеонов предлага тези разрешителни стари от преди 2010 година отново да влязат в сила".

Законодателните промени допускат производственото ползване на критично недостатъчен през последните месеци природен ресурс, какъвто е водата, алармира по-рано Иван Пандъков, председател на сдружение "Балканка": "Колко кризисна е ситуацията в страната с това, че редица питейни язовири биват източени в резултат на работата на малки водноелектрически централи".