До два месеца се очаква да приключат голяма част от аварийните ремонтни дейности на пречиствателната станция и ВиК мрежата в Перник. Към момента няма да има воден режим в Ботевград, Шумен и Търговище. Аварийният ремонт на старата пречиствателна станция и водопреносната мрежа в Перник се очаква да приключат до 2 месеца. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Перник.

Заместник-министър Нанков е увери, че със средствата, отпуснати вчера от Министерският съвет за цялостна реконструкция, се гарантира на перничани, че дори при мъртъв обем на язовир "Студена", водата ще има всички необходими качества за питейно-битово водоснабдяване. В спешен порядък ще бъде подменена и ВиК инфраструктурата, както и "Батановският водопровод" в града.

Зам.-министър Нанков посочи, че ВиК - Перник трябва да спази ангажиментите си и големият проект за 120 млн. лева, да бъде реализиран до 2 години, като след изпълнението му Перник и Радомир ще имат изцяло нови водопроводи, канализация и пречиствателни станции за питейни води.

Нанков призова община Перник максимално бързо да възложи дейностите, начертани в аварийния план за излизане от кризата, както и да се помисли за по-оптимален воден режим, защото след първоначално въведения вариант на двукратно спиране на водата, авариите по ВиК инфраструктура на града са се удвоили.

"Едновременно с всички предприети действия по аварийния ремонт, се търсят и нови водоизточници по "Витошкия водосбор" към язовир "Студена", допълни Николай Нанков.

По повод предупреждението за намалени водни количества в язовир "Бебреш", който водоснабдява Ботевград, заместник - министър Нанков подчерта, че към момента няма непосредствена опасност от режим на водата в града и в язовира има вода за около 120 дни, дори без никакъв нов приток. Той увери, че ситуацията се следи всекидневно от компетентните институции и вече е начертан план за действие.

Няма опасност от въвеждане на воден режим в Шумен и Търговище, тъй като водата в язовир "Тича" е достатъчна поне за 10 месеца според разчетите на ВиК оператора. Общо за страната загубите на вода заради остарялата ВиК инфраструктура са средно 59%, обобщава заместник-министър Нанков. Той посочи, че в сегашния програмен период са предвидени 2 млрд лева европейско финансиране за обновяване на водопроводната инфраструктура и ремонт на пречиствателни станции за питейни води.