Министерството на вътрешните работи е раздало през 2020 г. малко над 52 милиона лева допълнителни възнаграждения и награди на служителите си. Това става ясно от отговор на силовото ведомство по Закона за достъп до обществена информация на питане от гражданско сдружение БОЕЦ, съобщи в. "Сега".

В годината на масови антиправителствени протести, допълнителните възнаграждения в МВР за добра работа възлизат на 10 633 741 лв. Освен това са изплатени 41 432 818 лв. под формата на парични награди - за постигнати високи резултати, за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните задължения или за продължителна служба в МВР.

От вътрешното министерство не дават отговор каква част от тези суми е раздадена на служителите в центалното управление на ведомството, защото исканата информация "не е налична и не се обработва по зададените критерии" в дирекция "Планиране и управление на бюджета".

През изминалата година 15 140 държавни служители със статут по Закона за МВР получиха еднократни парични награди в размер на 650 лв., тъй като работиха на първа линия в борбата с пандемията от Covid-19. Така излиза, че общият размер на тези премии за работа в рискови условия възлиза на 9 841 000 лв., което e едва 24% от всички награди за служителите на МВР през 2020 г.