Министерството на околната и водите даде зелена светлина за изграждането на едното платно на АМ "Струма" извън Кресненското дефиле като прецени, че не е необходима нова оценка на въздействието върху околната среда, съобщи БНТ. Така процедурата по изграждане на т.н. Източен вариант е отключена. Според решението на МОСВ изграждането на магистралата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

България получи "зелена светлина" от Европейската комисия за проектиране и строителство на магистрала Струма в района на Кресна.

Одобрен е Източния вариант на еднопосочното платно от Кулата към София извън Кресненското дефиле.

Това ще даде възможност да започне работата по последния участък на аутобана между Крупник и Кресна.