Националното външно оценяване за седмокласниците и за десетокласниците вече ще е в различни дни. Датите на изпитите на седмокласниците през следващата учебна година се изместват по-късно, за да имат повече време за подготовка.

По този начин ще се облекчи и организацията в редица училища в дните на изпитите, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на брифинг за първите предложения за промени в организацията на учебния процес, които ще влязат в сила от идващата учебна година.

Министърът обяви и графикът за изпитите и ваканциите за новата учебна година, предава БТА.

По български език и литература за седми клас е предложена датата 17 юни 2024 г., а по математика - 19 юни 2024 г. Резултатите трябва да бъдат обявени до 1 юли.

Планира се националното външно оценяване по български език и литература за десети клас да е на 10 юни 2024 г., а по математика - на 12 юни. За четвъртокласниците оценяванията ще са на 27 и на 28 май. На 17 и на 20 май 2024 г. е планирана задължителната матура по български език и литература, и вторият задължителен изпит за учениците, които са се обучавали по профилиращ предмет или за професия.

Допълнителните изпити по предмет по желание на учениците ще са в периода 22-31 май 2024 г. Втората изпитна сесия през август предвижда изпитът по български език и литература да е на 22 август, а втората задължителна матура - на 23 август. Дните, в които ще има държавни зрелостни изпити и национално външно оценяване за седми клас, отново ще са неучебни - това са 17 и 20 май, 17 и 19 юни.

И през следващата учебна година учениците ще имат пет по-продължителни почивки, освен лятната ваканция. От 1 до 5 ноември 2023 г. през есента, от 23 декември 2023 г. и до 2 януари покрай Коледа и Нова година. Между двата срока няма да се учи три дни - от 3 до 5 февруари.

Планира се пролетната ваканция от първи до 11-и клас да е девет дни - от 30 март до 7 април, включително, като учениците в 12-и клас ще почиват от 5 до 7 април.

МОН ще прегледа и някои подзаконови актове, наредби, свързани със стандарти в училищното образование

Първият приоритет на Министерството на образованието и науката (МОН) е свързан с намаляване на административната тежест и с възможности за осигуряване на повече време за работа на учителите с децата и учениците. За тази цел през тази седмица ще "отворим" някои подзаконови нормативни актове, някои от наредбите, свързани със стандарти в училищното образование. Това са наредбата за оценяване, наредбата за общообразователния минимум и подготовка, наредбата, свързана с дейностите в системата на училищното образование, съобщи министърът.

До края на седмицата ще има комисии, които ще са за обсъждане на промени в наредбата за статута, професионалното развитие и квалификацията на учителите, на училищните директори и на другите педагогически специалисти. Това е наредба 15, ще има и комисия, която ще структурира и предложи наредба за управление на качеството на образователните институции - един стандарт, който липсва от години в нашето училищно образование, обясни министър Цоков.

Той добави, че този стандарт е ключов по отношение на всички останали дейности - от структуриране на учебните програми, до оценяването и функционирането на образователната система, предава БТА.

В наредбата за оценяване ще предложим за обсъждане и за промяна възможността за намаляване на минималните изисквания по отношение на текущото оценяване - то е за броя на текущите оценки на учениците през съответния срок, каза министър Цоков.

"Предвидили сме намаляване на минималния брой текущо оценяване по отношение на учебните предмети, които имат над четири часа седмичен хорариум - от четири на три текущи оценки", добави той.

Предвиждаме промени, свързани с изследователската и проектната дейност на учениците, като те се случиха при обучението от разстояние при COVID-19. Целта е да се постигне възможност за съвместно преподаване от учители по различни учебни дисциплини, което ще се регламентира в съответната наредба, но и да има възможност за съвместно оценяване, което също да се регламентира, обясни образователният министър.

Той отбеляза, че това ще даде по-голяма сигурност на учителите в иновативните училища при тяхната съвместна работа за планиране и организиране на проекти дейности, както и за оценяване на учениците.

"Нашият екип има приоритет да търси възможност за качествено образование за всяко дете и да се освободи повече време за работа на учителите с учениците в рамките на класната стая, включително чрез изследователски и проектни дейности. Това намаляване на минималния брой изпитвания в хода на учебния срок е важна възможност това да се случи", заяви министър Галин Цеков.