Българският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел Срещата на върха на Европейския съвет по иновациите - най-мащабното събитие в Европа, обединяващо новатори, научни изследователи, предприемачи и инвеститори. Основна тема на събитието е бъдещето на европейската иновационна политика. Акцент е и новата иновационна програма на комисар Габриел и първата среща на "Коалицията за поемане на ангажименти", която ще изпълнява основните дейности на програмата.

"Европейската иновационна програма задава нов курс как да превърнем Европа в лидер в новата дълбоко технологична вълна от иновации. Европейският съвет за иновации има ключова роля в изпълнението на дейностите на програмата, осигуряването на достъп до финансиране и създаването на приобщаваща европейска иновационна екосистема, в центъра на която са талантите, регионите и младите хора. Той е инструментът, който ще ни помогне да реализираме потенциала на Европа в сферата на дълбоките технологии", наблегна Мария Габриел.

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) вече е подпомогнал над 5000 стартъпи от цяла Европа с над 4,3 милиарда евро инвестиции. Тези стартъпи са привлекли 10 милиарда евро за последващи инвестиции и успешно се разрастват на пазара. През 2022 г. ЕСИ е подкрепил и създаването на 12 "еднорози" (технологични лидери). На Срещата на върха на ЕСИ бе обявена и новата работна програма за 2023 г., която ще предостави подкрепа за европейските иноватори и стартъпи на стойност над 1.6 милиарда евро. Новост е и схемата "Следващо поколение таланти в иновациите", чиято цел е да даде нови възможности за реализация в сферата на иновациите на над 600 стажанти.

В рамките на Срещата на върха на ЕСИ се проведе и първата дискусия на "Коалицията за поемане на ангажименти" на новата иновационна програма. Коалицията представи първите си идеи за дейности за подобряване достъпа на стартъпите до финансиране и разрастването им, подкрепата за младите таланти и свързването на регионалните иновационни екосистеми в Европа. Мария Габриел насърчи всички желаещи да се присъединят и бъдат активни участници в Коалицията.

"Свързаност, принос и съвместно създаване на решения - това е силата на новата иновационна програма. От този момент преминаваме от процес на съвместно създаване към съвместно реализиране на програмата. Очаквам заедно да създадем "иновации произведени в Европа", а Европейският съвет по иновациите да бъде двигател за подкрепа на бъдещите технологични шампиони", заяви българският еврокомисар. За повече информация за следващите стъпки на Коалицията за поемане на ангажименти, посетете: http://www.coalitionofthewilling.eu/