В молбата е отбелязано и желанието за пенсиониране поради навършване на възраст и необходим трудов стаж.
„Понастоящем недоброто ми здравословно състояние, допълнително повлияно от породената напоследък сянка на съмнение относно повторния ми избор за административен ръководител, не ми позволява да продължа работа”, пише в заявлението си до ВСС Дора Чинева.
Това е втората оставка, обявена днес, след тази на окръжния прокурор на Бургас Ангел Ангелов. Оставките са в резултат на апела на Висшия съдебен съвет от последното заседание, проведено на 22 октомври т.г. за оставката на магистрати, които са имали контакт с Красимир Георгиев - Красьо от Плевен.