Централната избирателна комисия ще купи 9600 машини за гласуване. Това става ясно от решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, публикувано на сайта на ЦИК.

Общата цена на поръчката е до 36 млн. лева, което означава че цената на една машина е 3750 лева. Само преди три години ЦИК се опита да наеме 12 500 машини за сумата от максимално 15 млн. лева или по 1200 лева наем на машина. 

В поръчката влиза доставката на машините, софтуера и обучение на членовете на ЦИК и РИК за предстоящите парламентарни избори догодина. Според решението на избирателната комисия доставчиците на машините трябва да осигурят и достъп до софтуера, така че устройствата да бъдат пренастройвани за всякакъв вид избори.

Според данните на ЦИК 9600 броя са машините, от които се нуждаят секции с над 300 избиратели, за да бъде проведен нормално изборния процес.

Комисията обсъди детайлите за машините на закрито заседание.

"Не можах да бъда убеден, че това, което приемаме, е обоснована и реална пазарна цена. Няма нито един акт, който да определя пределна цена на машините на ЦИК. Нищо не налага да дадем с 1 500 лв. повече на машина. Това са 9 600 устройства, тоест доста милиони. И аз няма да подкрепя това решение. Страхувам се, че ще се яви само един участник и той ще даде точно тази определена цена, която сме посочили. Освен това смятам, че текстовете за прекратяване, санкции и неустойки, дават възможност на изпълнителя да не понесе санкция при неизпълнение", заяви Ивайло Ивков при обяснението си на отрицателен вот, цитиран от "24 часа".

Според друг член на ЦИК Ерхан Чаушев, който също гласува "против" пък решението е "акт на безизходица на ЦИК поради липса на анагжимент от изпълнителната власт по отношение на цялата организационно техническа подготовка на изборите, включително и машинното гласуване". Той добави, че ЦИК "не е получила нужната подкрепа за логистиката".

Комисията не е избрала класическа процедура за доставка на технологичните средства. Вместо открита процедура ще бъде проведена състезателна.

Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация. Участници могат да бъдат остранявани и на етапи, но само по предварително зададените критерии. Накрая трябва да има допуснати достатъчно кандидати, за да се гарантира прозрачен избор.

През лятото доскорошният председател на ЦИК Стефка Стоева подаде оставка с мотив лични причини, но в свое изявление пред колегите си от комисията посочи и нестабилното изборно законодателство и прехвърлянето на отговорността за машинното гласуване изцяло на комисията. Впоследствие за председател на ЦИК бе избран Александър Андреев.