Българската държава окончателно отмени възможността да се придобива гражданство срещу инвестиция. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за българското гражданство.

С приетите текстове се отменя възможността придобиване на гражданство срещу извършена инвестиция. Отменят се разпоредбите, регламентирани в Закона за българското гражданство, с които се дава възможност да придобият българско гражданство лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство или получили разрешение за постоянно пребиваване за направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или вложения за над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, с което съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева.

Депутатите приеха още в шестмесечен срок от влизане в сила на този закон Държавна агенция "Национална сигурност" да извърши проверка за наличие на основания за отмяна на натурализацията по всички преписки по придобиване на българско гражданство.

Информацията за резултатите от проверката се предоставя на министъра на правосъдието, с оглед преценка за прилагане на правомощията, предвиждат приетите текстове.

Депутатите приеха още подадените молби за придобиване на инвестиционно гражданство, по реда на отменените с приемането на този законопроект разпоредби, да бъдат прекратени.

Депутатът от "Възраждане" Петър Петров коментира, че молбите, подадени по досегашния ред, следва да бъдат разгледани и решени, защото по думите му всички те са подадени законосъобразно.

Той попита какво налага взимането на решения за прекратяването им и посочи, че ще бъде създадена правна несигурност по отношение на всички бъдещи производства.

Петров добави, че се касае за над 100 подадени заявления. По думите му инвестирано е в държавни ценни книжа като ставало въпрос за над 200 млн. лв. Според него с приемането на въпросната разпоредба това, което ще направим, е просто тези пари да бъдат върнати.

Крум Зарков от "БСП за България" каза, че с приемането на законопроекта България повече няма да бъде в черния списък на страните от ЕС и ЕК.

Хамид Хамид (ДПС) заяви, че с приемането на този закон сме сложили край на тежък спор през тези години дали да съществува инвестиционно гражданство, или не. Той посочи, че остава нерешен въпросът с пребиваването на основание инвестиции. Хамид добави, че въпросът с така наречените "златни визи" също е на дневен ред.