Общо 65 партии и девет коалиции са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в местния вот на 29 октомври, съобщиха от ЦИК пред БТА. В 17 часа днес изтече крайният срок за регистрация в ЦИК. Най-голяамата парламентарта група ГЕРБ избра да подаде документи за регистрация в ЦИК в последния ден.

За местните избори през 2019 г. документи за регистрация са подали общи 64 партии и осем коалиции, като до изборите са били допуснати 59 партии и седем коалиции. През 2015 г. са били регистрирани 71 партии и три коалиции, от подали документи 81 партии и три коалиции, припомни на брифинг вчера зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

ЦИК е длъжна до 14 септември да изпрати на общинските избирателни комисии (ОИК) списък на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции. Срокът за регистрация на политически формации в ОИК е до 17:00 ч. на 18 септември. Ако не са регистрирани в ЦИК като партии и коалиции, формациите не могат да се регистрират за участие за местния вот в ОИК.

Съгласно хронограмата и Изборния кодекс, Инициативните комитети (ИК) могат да регистрират независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, в ОИК за участие в местния вот до 17:00 часа на 18 септември. Инициативните комитети се регистрират в съответната ОИК, като един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат.

Регистрацията на кандидатите ще продължи между 19 и 26 септември.

От Сметната палата съобщиха, че съгласно чл. 37 от Закона за политическите партии до изтичането на крайния срок Сметната палата е издала 103 броя удостоверения за представените или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се представя от политическата партия пред Централната избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

До 18 септември е срокът, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и ги изпращат на Сметната палата и на ЦИК.

Отново до 18 септември ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност.